Autoři Tomala Janusz 
Titul Późnośredniowieczne i nowożytne założenia obronne między Krotoszynem a Żerkowem 
Informace w "Archaeologia Historica Polona" Tom 15/1 
Vydal  Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
Město / rok Toruń - 2005
ISBN ISBN 83-231-1869-8