Autoři Boguszewicz Artur 
Titul Architektura siedziby możnowładczo-rycerskiej w Wierzbnej koło Świdnicy w świetle badań archeologicznych 
Informace w "Archaeologia Historica Polona" Tom 15/1 
Vydal  Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
Město / rok Toruń - 2005
ISBN ISBN 83-231-1869-8