Autoři Chudziak Wojciech 
Titul Quondam castra w świetle badań wczesnośredniowiecznych grodzisk ziemi chełmińskiej 
Informace w "Archaeologia Historica Polona" Tom 3 
Vydal  Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
Město / rok Toruń - 1996
ISBN ISBN 83-231-0805-6