Autoøi Kuty³owska Irena 
Titul Castrum w Szczebrzeszynie ko³o Zamo¶cia 
Informace w "Archaeologia Historica Polona" Tom 3 
Vydal  Uniwersytet Miko³aja Kopernika 
Mìsto / rok Toruñ - 1996
ISBN ISBN 83-231-0805-6