Autoři Kołodziejski Stanisław 
Titul Z problematyki badań średniowiecznych zamków na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej 
Informace w "Archaeologia Historica Polona" Tom 5 
Vydal  Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
Město / rok Toruń - 1997
ISBN ISBN 83-231-0843-9