Autoĝi Mogilnicki Zbigniew 
Titul Dzia³dowo w latach 1344-1994 - Zarys dziejów 
Informace  
Vydal   
Mìsto / rok Dzia³dowo - 1998
ISBN ISBN 83-909734-0-5