Autoři Gołembnik Andrzej, Makowski Dariusz, Mierosławski Marek 
Titul Badania na wzgórzu zamkowym w Pułtusku w latach 1976-1981 
Informace w: Pułtusk - Studia i materiały z dziejów miasta i regionu 
Vydal  Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych im. Stanisława Herbsta 
Město / rok Warszawa - Pułtusk - 1997
ISBN ISBN 83-907429-2-6