Autoři Łużyniecka Ewa 
Titul Średniowieczny kościół i klasztor cysterski w Lubiążu 
Informace w: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, Tom XXXIII, 2/1988 
Vydal  Państwowe Wydawnictwo Naukowe 
Město / rok Warszawa - 1988
ISBN