Auto°i Nawrolski Tadeusz 
Titul Zamek czy bastion. Odpowied╝ na polemikŕ R.Massalskiego 
Informace w: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, Tom XXXIII, 2/1988 
Vydal  Pa˝stwowe Wydawnictwo Naukowe 
Mýsto / rok Warszawa - 1988
ISBN