Autoři Gołębiewski Andrzej 
Titul Zamczysko w Gdańsku - nowe fakty i ustalenia w świetle badań archeologicznych 2002-2003 
Informace w: XIV sesja pomorzoznawcza Vol.2 od wczesnego średniowiecza do czasów nowożytnych 
Vydal  Muzeum Archeologiczne w Gdańsku 
Město / rok Gdańsk - 2005
ISBN ISBN 83-85824-27-8/II