Autoři Janowski Andrzej. Drozd Alicja 
Titul Grodzisko późnośredniowieczne i osada wczesnośredniowieczna w miejscowości Pień 
Informace w: XIV sesja pomorzoznawcza Vol.2 od wczesnego średniowiecza do czasów nowożytnych 
Vydal  Muzeum Archeologiczne w Gdańsku 
Město / rok Gdańsk - 2005
ISBN ISBN 83-85824-27-8/II