Autoři Hadamik Czesław 
Titul Zamek królewski w Chęcinach: archeologiczne przesłanki do kwestii jego genezy i pierwotnej funkcji 
Informace w: Późnośredniowieczne zamki na terenie dawnego województwa sandomierskiego 
Vydal  Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Kielcach 
Město / rok Kielce - 2005
ISBN ISBN 83-921638-1-8