Autoři Czerner Olgierd 
Titul Bolków i ¦winy 
Informace ¦l±sk w zabytkach sztuki 
Vydal   
Město / rok Wrocław - 1960
ISBN