Hrady a zámky Polska
Update
Uživatel:

Heslo:

neodhlaąovat

Založení účtu
blank
blankBaranów Sandomierski - Wersja polska

Hrad ve městě Baranów Sandomierski

  

Legendy
blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo


Překlad:

VLokalizacja zamku na mapie Polskie středověku, v rozvětvení řek Wisły a Babulówki, na místě kde je teď postavena rezidence, existoval rytířský obranný dvůr, o kterém Dlouhán vzpomíná, že v XV. století patřil rodině Baranowskich rodu Grzymała. Pozůstalosti tohoto dvoru se zachovaly až do dneąka ve sklepech zámku.
V roce 1578 velkostatek baranowskich přeąel do vlastnictv¨í Rafała Leszczyńskiego rodu Wieniawa. O rok později odkázal nemovitost synovi Andrzejowi, vévodovi brzesko-kujawskiemu, a ten začal výstavbu zámku. Stavba byla ukončena v roce 1606 , a místo v něm nalezla proslulá knihovna. Sám zámek byl hlavní rezidence Andrzeja Leszczyńskiego, kterého zde několikrát navątívil král ątěpán Batory.
Projekt zámku zpracoval pravděpodobně Santi Gucci, na což ukazují sochařské detaily a také celá architektonická forma, avąak výstavbu skončili již po smrti Guccieho jeho učni. Zámek je založený na obdélníkovém půdorysu se čtyřmi válcovými nárožními baątami a také s obdélníkovou vjezdovou bránou. Z okresu Leszczyńskich, kteří zde bydleli přes sto let, pocházejí bohaté ątukatérie, připisované Janowi Baptyście Falconiemu, zachované v klenbě severo-východní baąty.
Po roce 1620 byl zámek obehnán bastionovým opevněním, které se vąak neukázalo užitečné během ąvédského tažení. ąvédové na jaře roku 1656 narazili pod Baranowem na litevské oddíly vedené Pawłem Sapiehę a stáhli se 
Zamek w Baranowie Sandomierskim
K dispozici v 3D
fot. ZeroJeden, II 2016
ve směru na Zawichost.
Posledním vlastníkem Baranowa z rodu Leszczyńskich byl otec pozdějąího polského krále Stanisława Leszczyńskiego - Rafał. V roce 1677 zámek přeąel do vlastnictví Dymitra Wiśniowieckiego, který zde panoval do roku 1682 a nezavedl v této době žádné změny. Potom se zámek dostal do rukou knížete Józefa Karola Lubomirskiego rodu Śreniawa. V roce 1695 se ujal částečné přestavby rezidence a také obnovení interieru. Práce byly uloženy Tylmanowi z Gameren, jednomu z nejvyznamějąích architektů tehdejąího polska.Tehdy byly zmodernizovany hradní fasády a také dodělán západní trakt u dosavadní podpěrné zdi a v tomto traktu byla umístěna obrazová galerie. Do interieru patra byly navrženy ątukové dekorace, zachované až do dneąka v tak zvané Galerii Tylmanowskiej a také v přilehlých místnostech.
Lubomirscy vlastnili zámek do roku 1720 , potom přeąel přes ruce knížete Pawła Sanguszki, Jacka Małachowskiego, Józefa Potockiego, Jana Krasickiego. Díky takovým častým změnám majitelů si zámek zachoval originální renesančně-barokní charakter 
Zamek w Baranowie Sandomierskim
Foto: ZeroJeden, VI 2000
který mu obdařili Leszczyńsątí a Lubomirsątí. Během panování Krasickich byl zámek zrestaurován. Ke konci XVIII. století zde často pobýval biskup Ignác Krasicki.
V XIX. století dvakrát zámek vyhořel. Požár z 24. září 1849 zničil vzácné hradní interiery. Ne zachovaly se dřevěné stropy, střechy, vąechno vybavení hradu a také pochopitelně knihovna. Krasicčtí neměli na přestavbu rezidence a daląí vlastníci se nestarali o svůj velkostatek.
Zrujnovaná baranowská památka byla definitivně vystavena na dražbě, v roce 1867 ji koupil Feliks Dolański z Grębowa. Do 2. světové války zámek již nezměnil majitelé. Druhý požár se stal v roce 1898. Po tom požáru Dolańscy zkouąeli obnovovat zámek a prácemi pověřili Tadeusza Stryjeńskiego. V přízemní místnosti u jiho-západní baąty byla zřízena kaple ozdobena vytrážemi Józefa Mehoffera a obrazem Jacka Malczewskiego Matka Boska Niepokalana, umístěným v oltáři. Posledním vlastníkem zámku před válkou byl Roman Dolański.
Za války zámek se znova nevyhnul poničení, ale zároveň jak poąkození válečné tak i oba požáry nenaruąily architekturu. Po válce pozemková reforma ustanovila Státní pokladnu novým vlastníkem.
Ve dnech 4. a 5. ledna 1968 následovalo formální poukázání zámku v Baranowie Sandomierskim horníkům a Podniku na zpracování síry "Siarkopol" v Tarnobrzegu. V červenci roku 1997 se novým vlastníkem stala agentůra Rozwoju Przemysłu S.A. v Warszawie, která spravuje objekt dodnes.
Teď zámek tepe žitím kulturním i turistickým.
Zamek w Baranowie Sandomierskim - Foto: ZeroJeden, VI 2000 Zamek w Baranowie Sandomierskim - Foto: ZeroJeden, X 2004 Zamek w Baranowie Sandomierskim - Widokówka z 1931 roku Zamek w Baranowie Sandomierskim - fot. ZeroJeden, II 2016 Zamek w Baranowie Sandomierskim - fot. ZeroJeden, II 2016 Zamek w Baranowie Sandomierskim - fot. ZeroJeden, II 2016 Zamek w Baranowie Sandomierskim - Foto: ZeroJeden, X 2004 Zamek w Baranowie Sandomierskim - fot. ZeroJeden, II 2016 Zamek w Baranowie Sandomierskim - fot. ZeroJeden, II 2016 Zamek w Baranowie Sandomierskim - fot. ZeroJeden, II 2016 Zamek w Baranowie Sandomierskim - fot. ZeroJeden, II 2016 Zamek w Baranowie Sandomierskim - Foto: ZeroJeden, VI 2000 Zamek w Baranowie Sandomierskim - fot. ZeroJeden, II 2016 Zamek w Baranowie Sandomierskim - fot. ZeroJeden, II 2016 Zamek w Baranowie Sandomierskim - fot. ZeroJeden, II 2016 Zamek w Baranowie Sandomierskim - fot. ZeroJeden, II 2016 Zamek w Baranowie Sandomierskim - fot. ZeroJeden, II 2016 Zamek w Baranowie Sandomierskim - Zamek w Baranowie na zdjęciu Natana Kriegera z 1900 roku Zamek w Baranowie Sandomierskim - Zamek w Baranowie na zdjęciu Natana Kriegera z 1900 roku Zamek w Baranowie Sandomierskim - Zamek w Baranowie na zdjęciu Natana Kriegera z 1900 roku Zamek w Baranowie Sandomierskim - Foto: ZeroJeden, VI 2000 Zamek w Baranowie Sandomierskim - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, IV 2021 Zamek w Baranowie Sandomierskim - Foto: ZeroJeden, VI 2000 Zamek w Baranowie Sandomierskim - Foto: ZeroJeden, VI 2000 Zamek w Baranowie Sandomierskim - Foto: ZeroJeden, VI 2009 Zamek w Baranowie Sandomierskim - Foto: ZeroJeden, VI 2009 Zamek w Baranowie Sandomierskim - fot. ZeroJeden, II 2016 Zamek w Baranowie Sandomierskim - fot. ZeroJeden, II 2016 Zamek w Baranowie Sandomierskim - Plan zamku zaczerpnięty z 'Leksykonu zamków polskich'  <!--[<a href='135' title='Zamek w Baranowie Sandomierskim - 135' alt='Zamek w Baranowie Sandomierskim - 135' target=_blank>źródło</a>]-->  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>źródło</a>] Zamek w Baranowie Sandomierskim - Zamek na litografii Napoleona Ordy, 'Album Widoków', Seria 6, 1880 Zamek w Baranowie Sandomierskim - Rycina z początku XIX wieku  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=128&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(128);return false;'>źródło</a>] Zamek w Baranowie Sandomierskim - Wisła pod Baranowem od północy, w obwodzie Tarnowskim, litografia Macieja Bohusza Stęczyńskiego z 1846 roku

Ukáz na mapěSerwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.