Hrady a zámky Polska
Update
Uživatel:

Heslo:

neodhlaąovat

Založení účtu
blank
blankBardo - Wersja polskaBardo - English version

Hrad ve městě Bardo

 (Bardo • Wartha • Brdo • Varta) 

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo

Název podobné Bardo • Brdo • Varta • Wartha:    Alt Warthau · Ostre Bardo · Brok · Breń · Barten ·


hLokalizacja zamku na mapie Polskirad ležící na svahu Hory Kalwarii postavený na konci XIII. století. V roce 1301 ho Bolko I sprzedał prodal rytíři ze Džbánova. Byl pravděpodobně zničen během husitských válek v roce 1425, ale není vyloučeno, že měl podíl také v konfliktu z roku 1467 mezi Čechy a Wroclaví. Skládal se ze dvou částí ? výąe položeného zděného hradu oválného půdorysu a, o 30 metrů dále, podzámčí, zbaveného zděných budov, postaveného na trojúhelníkovém průmětu.
Zděná část měla více než 500 m2. Byla obehnána částečně 
Zamek w Bardzie
K dispozici v 3D
Foto: ZeroJeden, IV 2010
dochovanou obvodovou zdí o ąířce 2,2 m. V jiho-východní části se nacházela branka o ąířce 1,9 metrů a poblíž ní byla lokalizována volně stojící cylindrická věž o průměru 10 metrů. Podél části severní a západní obvodové zdi se nacházela řada budov. Během archeologických průzkumů na pozemku hradu bylo nalezeno okolo 31 000 fragmentů, mezi jinými hřeby, hroty ąípů, ostruhy, nože a jiné artefakty z dob Jana I Lucemburského.
Zamek w Bardzie - Foto: ZeroJeden, VIII 2002 Zamek w Bardzie - Zdjęcie z lotu ptaka, fot. ZeroJeden, XII 2020 Zamek w Bardzie - Zdjęcie z lotu ptaka, fot. ZeroJeden, XII 2020 Zamek w Bardzie - Foto: ZeroJeden, VIII 2002 Zamek w Bardzie - Foto: ZeroJeden, VIII 2002 Zamek w Bardzie - Foto: ZeroJeden, VIII 2002 Zamek w Bardzie - Foto: ZeroJeden, IV 2010 Zamek w Bardzie - Foto: JAPCOK, VIII 2002 Zamek w Bardzie - Foto: ZeroJeden, IV 2010 Zamek w Bardzie - Foto: ZeroJeden, IV 2010 Zamek w Bardzie - Foto: ZeroJeden, IV 2010 Zamek w Bardzie - Plan zamku zaczerpnięty z 'Leksykonu zamków polskich'  <!--[<a href='174' title='Zamek w Bardzie - 174' alt='Zamek w Bardzie - 174' target=_blank>źródło</a>]-->  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>źródło</a>] Zamek w Bardzie - Autor nieznany Zamek w Bardzie - Rekonstrukcja zamku XIV-wiecznego według Jana Salma, 'Leksykon zamków w Polsce'  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>źródło</a>] Zamek w Bardzie - Fryderyk Bernard Wernher, Topografia Śląska 1744-1768
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.