Hrady a zámky Polska
Update
Uživatel:

Heslo:

neodhlaąovat

Založení účtu
blank
blankBartoszyce - Wersja polska

Hrad ve městě Bartoszyce

 (Bartoszyce • Barsztyn • Bartenstein) 

Legendy
blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo

Název podobné Bartoszyce • Barsztyn • Bartenstein:    Barten ·


Překlad:

pLokalizacja zamku na mapie Polskirvními opevněními v Bartoszycach bývaly valy pruského hradu v zákrutu řeky Łyny. V roce 1240 křižáci ,využívajíc pozůstalosti tohoto hradiska, zde postavili dřevěno-hlíněný zámek, avąak již v 1264 roce byl dobyt pruskými povstalci, a v 1273 roce shořel po tom kdy ho získali zpět křižáci.
Nový zámek měl již pravděpodobně části zděné. V jeho nepřílią prostorných zdech úřadoval prokurátor podřízen komturovi v Bałgii. Kolem zámku rychle začaly povstávat osady a v roce 1326 Dietrich von Altenburg udělil Bartoszycom místní privilegium. 17. února 1332 bylo město přesunuté na pravý břeh Łyny Velkým Mistrem Luderem z Brunszwiku. V roce 1440 Bartoszyce přistoupily do Pruského svazku a i přesto že v roce 1446 se z něho stáhli tak obyvatele nadále projevovali nechuť k Zákonu. V 1454 roce vypuklo povstání a v únoru byl zámek povstalci 
Zamek w Bartoszycach
Widok od północy na budynek starostwa w latach 30. XX wieku
rozbit. V listopadu roku 1460 město, odříznuté od pomoci z polské strany, kapitulovalo poddajíc se zákonu.
Rozbitý zámek se již nezvednul podoby zříceniny. Později, s využitím starąích zdí, bylo postaveno v jeho místě sídlo knížecích starostů. V roce 1902 tu bylo přeneseno z Frydlądu sídlo okresního úřadu. Budova shořela ke konci 2. světové války.
Teď v místě dávného zámku zůstalo jen zalesněné návrąí. Archeologický průzkum jeątě nebyl proveden, a kvůli chybějícímu ikonografickému důkazu není možno nic povědět o vzhledu prvotního zámku. V roce 1684 , přes 200 let po zničení zámku, Kryątof Hartknoch vyrobil mědirytinu představující panorama Bartoszyc s hradem, avąak není třeba ho pokládat za věrohodný zdroj.
Zamek w Bartoszycach - Foto: ZeroJeden, IV 2007 Zamek w Bartoszycach - Budynek starostwa od wschodu w latch 30. XX wieku Zamek w Bartoszycach - Widok od północy na budynek starostwa w latach 30. XX wieku Zamek w Bartoszycach - Budynek starostwa około 1910 roku Zamek w Bartoszycach - Budynek starostwa w latach 20. XX wieku Zamek w Bartoszycach - Budynek starostwa około 1935 roku Zamek w Bartoszycach - Budynek starostwa na początku XX wieku Zamek w Bartoszycach - Budynek starostwa w latach 20. XX wieku Zamek w Bartoszycach - Budynek starostwa od północy około 1930 roku Zamek w Bartoszycach - Foto: ZeroJeden, IV 2007 Zamek w Bartoszycach - Foto: ZeroJeden, IV 2007 Zamek w Bartoszycach - Foto: ZeroJeden, IV 2007 Zamek w Bartoszycach - Foto: ZeroJeden, IV 2007 Zamek w Bartoszycach - Widok z lotu ptaka od południowego-zachodu, fot. ZeroJeden, IX 2012 Zamek w Bartoszycach - Budynek starostwa w okresie międzywojennym Zamek w Bartoszycach - Budynek starostwa około 1920 roku Zamek w Bartoszycach - Budynek starostwa w 1915 roku Zamek w Bartoszycach - Plan miasta z lat 1807-1818 Rechefelda, wg H.Bonka  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=211&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(211);return false;'>źródło</a>] Zamek w Bartoszycach - Zamek i miasto w końcu XVII wieku według Christopha Johanna Hartknocha, rysunek z 1684 roku Zamek w Bartoszycach - Zamek w Bartoszycach na sztychu z XVI wieku
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.