Hrady a zámky Polska
Update
Uľivatel:

Heslo:

neodhla±ovat

Zaloľení účtu
blank
blankBędziemy¶l - Wersja polskaBędziemy¶l - English version

Hrad ve městě Będziemy¶l

  

Galerie
Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo

Název podobné Będziemy¶l:    Będzin ·


Překlad:

VLokalizacja zamku na mapie Polski XIV. - XV. století na výběľku kopce existovala osada, pravděpodobně bez umělých opevnění a jedině hluboký příkop ji odděloval od dal±í části kopce. Potom podélně po okraji kopce byly nasypány zemní valy.
V XVI-XVII století bylo návr±í zvednuto a pravděpodobně byly současně vzne±eny zdi objevené nedávno při průzkumu nálezi±». Ve východní části kopce stála dvoutraktová obytná budova, která byla částečně obehnána zdí se dvěma ba±tami. Zámek byl zničen poľárem.
Výzkum zde byl vykonán dvakrát, nejprve J.S.Barłowska v roce 1966, a v roce 1990 S. Czopek a J.Podgórska-Czopek zde prováděli záchranný výzkum ve spojení s nivelací horní části kopce. Teď se tu nalézá pastvina.Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.