Hrady a zámky Polska
Update
Uľivatel:

Heslo:

neodhla±ovat

Zaloľení účtu
blank
blankBiestrzyków - Wersja polska

Hrad ve městě Biestrzyków

 (Biestrzyków • Eckersdorf) 

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo
1.     Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, Seria nowa, T.IV, Zesz.2. Sobótka, K±ty Wrocławskie i okolice  
2. Chorowska Małgorzata    Rezydencje ¶redniowieczne na ¦l±sku. Zamki, pałace, wieże mieszkalne  
3. Chorowska Małgorzata    Z badań nad funkcj± i wyposażeniem ¶redniowiecznych siedzib feudalnych na ¦l±sku  
4. Długosz Wiesław    Zamki na ¦l±sku  
5. Guerquin Bohdan    Zamki ¶l±skie  
6. Kajzer Leszek, Kołodziejski Stanisław, Salm Jan    Leksykon zamków w Polsce  
7. Krassowski Witold    Dzieje budownictwa i architektury na ziemiach Polski T.2  
8. Matusik Józef,Miszalski Jerzy    Zamki w Polsce  
9. Mazurska Teresa, Rachwalski Eugeniusz, Załęski Jerzy    Zamki Dolnego ¦l±ska t.I  
10. Pilch Józef    Leksykon zabytków architektury Dolnego ¦l±ska  
11. Pilch Józef.    Zabytki Architektury Dolnego ¦l±ska  
12. Przyłęcki Mirosław    Budowle i zespoły obronne na ¦l±sku  
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.