Hrady a zámky Polska
Update
Uživatel:

Heslo:

neodhlaąovat

Založení účtu
blank
blankBobolice - Wersja polska

Hrad ve městě Bobolice

  

blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo

Název podobné Bobolice:    Bobolice ·


Překlad:

jLokalizacja zamku na mapie Polskiak bobolický hrad, tak také mu blízký hrad Mirów položený na protilehlém konci skalního hřbetu, okouzlují svoji malebností a krásou. Je možné se hodiny toulat po okolí a obdivovat ty dvě neobvyklé tvrze.
Oba hrady byly založeny za Kazimíra Velkého a společně s mnoha daląími obrannými budovami v regionu dneąní Krakovsko-Čenstochovské Jury měly bránit pohraničí Malopolska se Slezskem.
Bobolický hrad byl vystaven na nesymetrických základech podle tvaru vápencovité skály. V horní části se nacházela věž válcovitého tvaru.
Podle 
Zamek w Bobolicach
Foto: ZeroJeden, VI 2009
tradice byl sídlem zbojníků, je možné ji spojovat s panováním Vladislava Opolského, který hrad obsadil cizinci, ti olupovali místni obyvatele a kolemjedoucí kupce. V letech 1370 ? 1396 hrad patřil Vladislavovi Opolskému a království jej získalo zpět až díky Vladislavovi Jagellonskému. Od krále jej dostala zasloužilá rodina Krezů, která jej vlastnila téměř 200 let. V roce 1587 byl dobyt vojskem arciknížete Maxmiliána a následně vojskem Zamoyského. Hrad se dostal do rukou Myszkovských a potom Męciňských. V 17. století během polsko-ąvédské války se neubránil ąvédským vojskům, byl opuątěn a stal se ruinou. Když táhl Jan Sobieski na pomoc obléhané Vídni, zastavil se v Bobolicích, ale musel přenocovat ve stanech. Poté se objevily snahy na jeho obnovu, avąak ty ke konci 18.století ustaly. Po 2. světové válce byly zdi zabezpečeny na trvalou ruinu. Dodnes se dochovaly jen zbytky stěn a věže, také báje a legendy, jak se náleží na tak zajímavou zříceninu.
V kronikách z 15. století se dochovaly záznamy o jednom z přísluąníků rodiny Kresů, který unesl a držel na hradě 
Zamek w Bobolicach
Plan według Bohdana Guerquina [pramen]
svoji neteř. Legenda o bílé paní objevující se na hradbách tvrze pravděpodobně vychází z tohoto pramene.
V 19. století byl ve sklepení hradní baąty nalezen velký poklad. Místní obyvatelé říkají, že se vąechno zlato nenaąlo, že se stále neobjevila chodba spojující oba hrady a také tunel vedoucí z podzemí Bobolic do blízkého Ogorzelnika.
Zamek w Bobolicach - Foto: JAPCOK, VIII 2002 Zamek w Bobolicach - Foto: ZeroJeden, X 2005 Zamek w Bobolicach - Foto: ZeroJeden, X 2005 Zamek w Bobolicach - Foto: ZeroJeden, III 2005 Zamek w Bobolicach - Foto: ZeroJeden, VIII 2002 Zamek w Bobolicach - Foto: JAPCOK, VIII 2002 Zamek w Bobolicach - Foto: ZeroJeden, III 2005 Zamek w Bobolicach - Foto: ZeroJeden, III 2005 Zamek w Bobolicach - Foto: ZeroJeden, III 2005 Zamek w Bobolicach - Foto: ZeroJeden, VIII 2002 Zamek w Bobolicach - Foto: ZeroJeden, III 2005 Zamek w Bobolicach - Foto: ZeroJeden, III 2005 Zamek w Bobolicach - Foto: ZeroJeden, VI 2005 Zamek w Bobolicach - Foto: ZeroJeden, VI 2005 Zamek w Bobolicach - Foto: ZeroJeden, X 2005 Zamek w Bobolicach - Foto: ZeroJeden, X 2005 Zamek w Bobolicach - Foto: ZeroJeden, X 2005 Zamek w Bobolicach - Foto: ZeroJeden, X 2005 Zamek w Bobolicach - Foto: ZeroJeden, X 2005 Zamek w Bobolicach - Foto: ZeroJeden, VI 2009 Zamek w Bobolicach - Foto: ZeroJeden, X 2005 Zamek w Bobolicach - Foto: ZeroJeden, VI 2009 Zamek w Bobolicach - Foto: ZeroJeden, VI 2009 Zamek w Bobolicach - Foto: ZeroJeden, VI 2009 Zamek w Bobolicach - Zamek w Bobolicach na zdjęciu Henryka Poddębskiego sprzed 1939 roku Zamek w Bobolicach - Widok zamku z lotu ptaka, fot. ZeroJeden VIII 2018 Zamek w Bobolicach - Widok zamku z lotu ptaka, fot. ZeroJeden VIII 2018 Zamek w Bobolicach - Widok zamku z lotu ptaka, fot. ZeroJeden VIII 2018 Zamek w Bobolicach - Widok zamku z lotu ptaka, fot. ZeroJeden VIII 2018 Zamek w Bobolicach - Widok zamku z lotu ptaka, fot. ZeroJeden VIII 2018 Zamek w Bobolicach - Widok zamku z lotu ptaka, fot. ZeroJeden VIII 2018 Zamek w Bobolicach - Foto: ZeroJeden, III 2005 Zamek w Bobolicach - Widok zamku z lotu ptaka, fot. ZeroJeden VIII 2018 Zamek w Bobolicach - Widok zamku z lotu ptaka, fot. ZeroJeden VIII 2018 Zamek w Bobolicach - Widok zamku z lotu ptaka, fot. ZeroJeden VIII 2018 Zamek w Bobolicach - Widok zamku z lotu ptaka, fot. ZeroJeden VIII 2018 Zamek w Bobolicach - Zamek w Bobolicach na zdjęciu z lat 20. XX wieku Zamek w Bobolicach - Foto: ZeroJeden, VI 2009 Zamek w Bobolicach - Plan według Bohdana Guerquina  <!--[<a href='296' title='Zamek w Bobolicach - 296' alt='Zamek w Bobolicach - 296' target=_blank>źródło</a>]-->  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>źródło</a>] Zamek w Bobolicach - Rysunek Jana Gumowskiego z 1935 roku Zamek w Bobolicach - Zamek w Bobolicach od południa, akwarela Teodora Chrząńskiego, 'Kazimierza Stronczyńskiego opisy i widoki zabytków w Królestwie Polskim (1844-1855)' Zamek w Bobolicach - Ruiny zamku na litografii Napoleona Ordy, 'Album Widoków', Seria 7, 1881 Zamek w Bobolicach - Rysunek Jana Gumowskiego z 1936 roku Zamek w Bobolicach - Drzeworyt, Tygodnik Illustrowany 1874 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Bobolicach - Drzeworyt według rysunku Fabijańskiego, Tygodnik Illustrowany 1863 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Bobolicach - Drzeworyt według rysunku Kostrzewskiego, Tygodnik Illustrowany 1861 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Bobolicach - Bobolice na obrazie Franciszka Kostrzewskiego z 1862 roku Zamek w Bobolicach - Zamek w Bobolicach od północy, akwarela Teodora Chrząńskiego, 'Kazimierza Stronczyńskiego opisy i widoki zabytków w Królestwie Polskim (1844-1855)'

Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.