Hrady a zámky Polska
Update
Uživatel:

Heslo:

neodhlaąovat

Založení účtu
blank
blankBodzentyn - Wersja polskaBodzentyn - Deutsch

Hrad ve městě Bodzentyn

  

Legendy
blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo


Překlad:

mLokalizacja zamku na mapie Polskiěsto Bodzentyn založil biskup Bodzęty (Bodzanta) rodu Poraj v roce 1355, když zde přenesl sídlo loveckého dvoru z Tarczka. Za jeho časů vznikl v místě nynějąího zámku zámeček dřevěný. Budova brzy podlehla zničení a následník Bodzęta biskup Florian z Mokrska jeątě před rokem 1380 zde postavil zděný gotický jako místní rezidenci krakovských biskupů Byl sloučený s městským opevněním a nalézal se na vysokém úbočí, které omývala řeka Psarka.
19. června roku 1410 na zámku přebýval Władysław Jagiełło, který se vracel z jedné ze se svých poutí ke svatému kříži. Král zde přijal pomorské posly. Požár v roce 1413 strávil dřevěnou budovu Bodzentyna. Pravděpodobně ve spojení s poąkozením, které způsobil požár biskup Zbigniew Oleśnicki přestavěl zámek. Dostal více pravidelný plán a také bylo postaveno na severní straně obytné křídlo.
Na 
Zamek w Bodzentynie
Foto: ZeroJeden, IV 2005
konci XV. století kardinál Bedřich Jagiellończyk dostavěl východní křídlo. Ve stavebních pracech pokračovali během XVI. století daląí biskupové: Jan Konarski, Piotr Tomicki a také Frantiąek Krasiński, kteří postupně dodávali celku renesanční vzhled. Přeměnu prvotní gotické budovy na pravou renesanční rezidenci dokončil v roce 1581 biskup Piotr Myszkowski. Stylově byly sjednoceny starąí části zámku. Stavební práce řídil italský architekt Jan Balcer, jehož práci ocenil Piotr Myszkowski tak, že jemu i jeho ženě dal privilegium zástavby zahrady na předměstí Bodzentyna.
Poslední velká přestavba se stala v XVII. století. Tehdy vzniklo křídlo jižní. Výstavbu prováděli v řadě biskupové: Jakub Zadzik (který od zaměstnání na krakovském biskupství v roce 1635 byl znám jako nejvíce houževnatý nepřítel reformy), Piotr Gembicki, Piotr Tylicki, Martin Szyszkowski i Ondřej Trzebicki. Kolem 80. let v roce 1691 práce ukončil biskup Jan Małachowski, který svůj erb Nałęcz viditelný až do dneąka, umístil v nadpražích oken. Zámku byla tehdy dána barokní forma o základech podobných tvaru podkovy.
Z inventářů známé vzhled zámku po těchto přestavbách. Z předzámčí směřovala na dvůr hradní brána z červeného pískovce zachována až dodnes a před ní byl zděný most. Dvůr byl ze tří stran obehnán třípatrovými křídla pokryté lomenou střechou. Východní ryzalit zdobila renesanční atika. Přechod mezi křídly zámku umožňovala sloupová chodba, která ze strany dvoru vedla podél vąech pater centrálního křídla.
V XVIII. století byly provedeny již jen práce opravné. V polovině XVIII. století pracoval na výzdobě zámku architekt Jakub 
Zamek w Bodzentynie
Zamek w Bodzentynie na zdjęciu sprzed 1939 roku
Fontana. Byly to poslední roky krásy této rezidence. Posledním - na konce XVIII. století - vládcem zámku byl biskup Sołtyk. V roce 1789 duchovní velkostatek přejal stát, čímž zámek osiřel a potom byl přestavěn na obilnici a vojenskou nemocnici. Nemocnice zde byla umístěna do roku 1814, potom byl vąak zámek definitivně opuątěn. Ikonografie z poloviny XIX. století ukazují, že zámek jeątě nebyl úplná ruina. V několika sálech zde měąťanstvo Bodzentyna pořádalo baly, ale potom až do konce XIX. století byl ze zámku čerpán stavební materiál, což prohloubilo zničení. Bývalý dokonce plany úplného rozebrání hradních ruin, které naątěstí nebyly zrealizovány. V roce 1902 byl uznán jako státní památka.
V dneąních dobách byly zdi zabezpečeny a vytvořili trvalou ruinu. Zbývají zde jedině fragmenty stěn a nad okenními otvory jsou patrné erbové terčíky s erbem Ślepowron biskupa Krasińskiego i vzpomínaný erb Nałęcz biskupa Jana Małachowskiego. Zůstal také zřetelný obrys celého zámku. Od roku 1963 byly proveden v Bodzentynie výzkumy pod vedením Marii Brykowskiej.
Z hradem je svázána temná historie. Když se krakovského 
Zamek w Bodzentynie
Ruiny zamku na fotografii lotniczej z okresu międzywojennego
biskupství ujmul Jakub Zadzik v hradních kobkách věznil ariany a kalvíny. Asi jednoho z nich biskup zavřel do vězeních současně s jeho "heretickými knížkami" a tak dlouho ho mořil hlady až je ten neąťastník snědl. Jiným vězněm byl kněz Kazimierz Bełza, za oholení kostela od zlatých ozdob zavěąených na oltáři a přechovávaných v pokladnici.
Zamek w Bodzentynie - Zamek w Bodzentynie na zdjęciu sprzed 1939 roku Zamek w Bodzentynie - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Bodzentynie - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Bodzentynie - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Bodzentynie - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Bodzentynie - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Bodzentynie - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Bodzentynie - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Bodzentynie - Foto: ZeroJeden, IX 2005 Zamek w Bodzentynie - Foto: ZeroJeden, VII 2001 Zamek w Bodzentynie - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Bodzentynie - Ruiny na widokówce z 1911 roku Zamek w Bodzentynie - Foto: ZeroJeden, VII 2001 Zamek w Bodzentynie - Foto: ZeroJeden, IX 2005 Zamek w Bodzentynie - Foto: ZeroJeden, IX 2005 Zamek w Bodzentynie - Foto: ZeroJeden, VII 2001 Zamek w Bodzentynie - Foto: ZeroJeden, IX 2005 Zamek w Bodzentynie - Foto: ZeroJeden, IX 2005 Zamek w Bodzentynie - Foto: ZeroJeden, IX 2005 Zamek w Bodzentynie - Foto: ZeroJeden, IX 2005 Zamek w Bodzentynie - Ruiny zamku na fotografii lotniczej Morawca z 1927 roku Zamek w Bodzentynie - Ruiny zamku na fotografii lotniczej z okresu międzywojennego Zamek w Bodzentynie - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Bodzentynie - Ruiny zamku na zdjęciu Stefana Zaborowskiego sprzed 1915 roku Zamek w Bodzentynie - Ruiny w Bodzentynie na zdjęciu Zdzisława Marcinkowskiego z 1932 roku Zamek w Bodzentynie - Zamek w Bodzentynie na zdjęciu z 1933 roku Zamek w Bodzentynie - Zamek w Bodzentynie na zdjęciu Berndta z lat 1918-33 Zamek w Bodzentynie - Widok z lotu ptaka, fot. ZeroJeden, V 2020 Zamek w Bodzentynie - Widok z lotu ptaka, fot. ZeroJeden, V 2020 Zamek w Bodzentynie - Widok z lotu ptaka, fot. ZeroJeden, V 2020 Zamek w Bodzentynie - Ruiny na widokówce z 1910 roku Zamek w Bodzentynie - Foto: ZeroJeden, IX 2005 Zamek w Bodzentynie - Foto: ZeroJeden, IX 2005 Zamek w Bodzentynie - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Bodzentynie - Zamek w Bodzentynie na zdjęciu sprzed 1939 roku Zamek w Bodzentynie - Ruiny zamku na fotografii z 1897 roku Zamek w Bodzentynie - Plan zamku średniowiecznego według Marii Brykowskiej 'Zamek/pałac biskupów krakowskich w Bodzentynie...'  <!--[<a href='54' title='Zamek w Bodzentynie - 54' alt='Zamek w Bodzentynie - 54' target=_blank>źródło</a>]--> Zamek w Bodzentynie - Plan zamku według Marii Brykowskiej  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=298&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(298);return false;'>źródło</a>] Zamek w Bodzentynie - Plan miasta z początku XIX wieku, zbiory AP w Radomiu  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=298&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(298);return false;'>źródło</a>] Zamek w Bodzentynie - Rekonstrukcja założenia z 1 połowy XVII wieku według Marii Brykowskiej  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=298&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(298);return false;'>źródło</a>] Zamek w Bodzentynie - Plan sytuacyjny zamku z 1824 roku, ze zbiorów AP w Radomiu  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=298&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(298);return false;'>źródło</a>] Zamek w Bodzentynie - Ruiny zamku w Bodzentynie, akwarela Teodora Chrząńskiego, 'Kazimierza Stronczyńskiego opisy i widoki zabytków w Królestwie Polskim (1844-1855)' Zamek w Bodzentynie - Ruiny zamku w Bodzentynie, akwarela Teodora Chrząńskiego, 'Kazimierza Stronczyńskiego opisy i widoki zabytków w Królestwie Polskim (1844-1855)' Zamek w Bodzentynie - Widok od południowego-zachodu według akwareli A.Schouppe z 1861 roku  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=298&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(298);return false;'>źródło</a>] Zamek w Bodzentynie - Litografia J.Ceglińskiego z około 1857 roku Zamek w Bodzentynie - Drzeworyt według rysunku J.Krajewskiego, Tygodnik Illustrowany 1882 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Bodzentynie - Drzeworyt, Tygodnik Illustrowany 1889 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN

Ukáz na mapěSerwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.