Hrady a zámky Polska
Update
Uživatel:

Heslo:

neodhlaąovat

Založení účtu
blank
blankBolków - Wersja polska

Hrad ve městě Bolków

 (Bolków • Bolkenhain • Bolkoburg) 

Legendy
blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo


Překlad:

nLokalizacja zamku na mapie Polskia kopci nad břehem Nysy Szalonej ve výące 396 metrů n.m. stojí okázalá zřícenina zámku z časů Bolka I, knížete świdnicko-jaworskiego. Návrąí ze strany od řeky končí vysokým srázem a na jeho protilehlém úbočí se rozvinula ve XIII. století osada, které byly v roce 1276 přiznány městská práva. Zámek byl postaven pravděpodobně v době vzniku města a současně s městským opevněním tvořil jeden obranný celek. Bolko I zakládajíc tuto osadu zastínil nedaleký hrad ve Świnach, ale zámek, který v tom místě založil mnohem lépe plnil základní obrannou funkci pro pohraničí knížectví z jihu.
Tato pevnost byla postavena postupně. Nejprve byly postaveny kamenné věže a také jedena obytná budova. Věž byla postavena v místě ketré nejvíce naráželo na útoky nepřítele - na jižním kraji okraji vyvýąeniny. Věž má kruhový tvar a od jihu je ukončena 
Zamek w Bolkowie
Foto: JAPCOK, IX 2003
ostrou hranou (zobákem), je skoro celá postavena z místního kamene a jedině zobák je postaven z červeného pískovce. U základu je tlouąťka zdí 4,5 a směrem vzhúru se svažuje na 3,5 metrů. Vchod do ní byl zpočátku ve výące druhého patra po žebříku, dneąní vchod, do dávné hladomorny, byl vyražen hledači pokladů v roce 1813. V případě posledního obranného bodu to bylo užitečné opatření - na konci stačilo zničit žebřík, aby pevnost byla nedostupná. Z druhého patře vedl také můstek do kaple ve vedle stojícím obytném domu, dnes jsou již po něm viditelné pouze otvory na podpěrné trámy. Z jižní strany měla věž jeątě obrannou verandu. Byla zvětąená renesanční atika. Po první etapě sravby měl zámek pravděpodobně dřevěné opevnění, ale to bylo pouze provizorní a dočasné.
V letech 1301-1353 byl zámek přestavěn a dostal definitivní podobu. V této době byl celek obehnán obvodovou zdí s vjezdovou bránou, na nádvoří byla vykopána hluboká studna a také byly významně přestavěny bytové objekty. Po vjezdové bráně zbývají dnes již jen stopy. Vláda v knížectví świdnicko-jaworskim byly nejprve v rukou Bernarda, a ke konci přestavby, Bolka II. Když v roce 1353 zemřel Bolko II zámek přeąel na vdovu Agnieszkę a později na neteř Annę. Ony poté pověřily zámek jako léno rytířům svého dvoru.
Když se v roce 1392 zámek ocitl v českých rukou definitivně přeąel na majetek rytířských rodů. Během husitských válek král český Jan z Poděbrad dobyl pevnost a v roce 1462 bokovský zámek dobyli Svidničtí měąťané po osmidenním obléhání s použitím dělostřelectva. Po této události byl hrad opevněn a byla přestavěna vjezdová brána.
V XVI. století byla 
Zamek w Bolkowie
Miasto i zamek na litografii Eduarda Pietzscha, Borussia 1842
majitelem zámku rodina Salzów, kteří v roce 1540 začali velkou přestavbu svého panství svěřujíc ji staviteli Jakubowi Parr. Oblast komplexu byla zvětąena, na jih od zámku byl založen nový velký dvůr obklopený zdmi s baątami upravenými pro palné zbraně. Dvůr podobné velikosti vznikl také od strany města. Do opevnění byla včleněna stará městská baąta sousedící s hradem, když byla přestavěna na vícepatrový bastion. Ve zdi kolem dvora byla umístěna dvířka bránicí bastion. Rovněž od severovýchodu se v obranném systému objevila městská baąta přestavěna na bastoin. Z této přestavby pocházejí atikové konce obytných objektů a také renesanční zvěčnění věže.
V době třicetileté války v roce 1640 byl zámek obléhaný ąvédy, během opětovného obležení o nekolik let později byl dobyt. V roce 1650 císařské vojska ji ąvédům zabavili. Od roku 1703 byl zámek ve vlastnictví cystersiackého řádu z Krzeszowa a v roce 1810 přeąel na majetek řádu. Později bylo v zámku zřízeno muzeum. V době 2. světové války u jednoho z bastionu byl postaven amfiteatr na kterém 
Zamek w Bolkowie
Robert Weber, Schlesische Schlosser, 1909
se pořádali manifestace Hitlerjugend. Na konci války byly bohaté sbírky převezeny do Wierzchosławic a po té je pravděpodobně rozkradli sovětské vojska.
Zamek w Bolkowie - Foto: ZeroJeden, IX 2003 Zamek w Bolkowie - Foto: ZeroJeden, IX 2003 Zamek w Bolkowie - Foto: ZeroJeden, IX 2003 Zamek w Bolkowie - Foto: ZeroJeden, IX 2003 Zamek w Bolkowie - Foto: ZeroJeden, IX 2003 Zamek w Bolkowie - Foto: ZeroJeden, IX 2003 Zamek w Bolkowie - Foto: ZeroJeden, IX 2003 Zamek w Bolkowie - Zamek na pocztówce z 1915 roku Zamek w Bolkowie - Zamek na pocztówce z 1915 roku Zamek w Bolkowie - Zamek na pocztówce z początku XX wieku Zamek w Bolkowie - Foto: ZeroJeden, IX 2003 Zamek w Bolkowie - Foto: ZeroJeden, IX 2003 Zamek w Bolkowie - Foto: ZeroJeden, IX 2003 Zamek w Bolkowie - Foto: JAPCOK, IX 2003 Zamek w Bolkowie - Foto: JAPCOK, IX 2003 Zamek w Bolkowie - Foto: JAPCOK, IX 2003 Zamek w Bolkowie - Foto: JAPCOK, IX 2003 Zamek w Bolkowie - Foto: JAPCOK, IX 2003 Zamek w Bolkowie - Foto: ZeroJeden, IX 2003 Zamek w Bolkowie - Foto: ZeroJeden, IX 2003 Zamek w Bolkowie - Ruiny na widokówce z okresu międzywojennego Zamek w Bolkowie - Zamek na międzywojennej pocztówce Zamek w Bolkowie - Foto: ZeroJeden, IX 2003 Zamek w Bolkowie - Bolków na zdjęciu z 1912 roku Zamek w Bolkowie - Zamek w Bolkowie na zdjęciu W.Möbiusa z 1938 roku Zamek w Bolkowie - Zamek w Bolkowie na zdjęciu W.Möbiusa z 1938 roku Zamek w Bolkowie - Widok z wieży zamku w Bolkowie na zdjęciu W.Möbiusa z 1938 roku Zamek w Bolkowie - Zamek w 1940 roku Zamek w Bolkowie - Zamek w 1940 roku Zamek w Bolkowie - Zamek w 1940 roku Zamek w Bolkowie - Wieża zamkowa w 1940 roku Zamek w Bolkowie - Bolków około 1943 roku Zamek w Bolkowie - Bolków około 1943 roku Zamek w Bolkowie - Foto: ZeroJeden, IX 2003 Zamek w Bolkowie - Bolków około 1943 roku Zamek w Bolkowie - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Bolkowie - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Bolkowie - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Bolkowie - Foto: ZeroJeden, VII 2007 Zamek w Bolkowie - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2019 Zamek w Bolkowie - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2019 Zamek w Bolkowie - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2019 Zamek w Bolkowie - Widok z lotu ptaka od północnego-wschodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Bolkowie - Widok z lotu ptaka od północnego-wschodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Bolkowie - Zamek na międzywojennej pocztówce Zamek w Bolkowie - Widok z lotu ptaka od południowego-wschodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Bolkowie - Widok z lotu ptaka od południowego-wschodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Bolkowie - Widok z lotu ptaka od południa, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Bolkowie - Bolków na zdjęciu lotniczym z lat 30. XX wieku Zamek w Bolkowie - Bolków na zdjęciu lotniczym z lat 30. XX wieku Zamek w Bolkowie - Bolków na zdjęciu lotniczym z lat 30. XX wieku Zamek w Bolkowie - Zamek w Bolkowie na zdjęciu z początków XX wieku Zamek w Bolkowie - Zamek w Bolkowie w początkach XX wieku Zamek w Bolkowie - Zamek w Bolkowie na pocztówce z około 1900 roku Zamek w Bolkowie - Bolków na pocztówce z lat 30. XX wieku Zamek w Bolkowie - Zamek w Bolkowie na pocztówce z okresu międzywojennego Zamek w Bolkowie - Zamek w Bolkowie w okresie międzywojennym Zamek w Bolkowie - Robert Weber, Schlesische Schlosser, 1909 Zamek w Bolkowie - Robert Weber, Schlesische Schlosser, 1909 Zamek w Bolkowie - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2019 Zamek w Bolkowie - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2019 Zamek w Bolkowie - Foto: ZeroJeden, IX 2003 Zamek w Bolkowie - Foto: JAPCOK, IX 2003 Zamek w Bolkowie - Foto: ZeroJeden, IX 2003 Zamek w Bolkowie - Plan według Bohdana Guerquina 'Zamki w Polsce' <!--[<a href='90' title='Zamek w Bolkowie - 90' alt='Zamek w Bolkowie - 90' target=_blank>źródło</a>]--> [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=45&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(45);return false;'>źródło</a>] Zamek w Bolkowie - Plan zamku według 'Architektura Gotycka' <!--[<a href='143' title='Zamek w Bolkowie - 143' alt='Zamek w Bolkowie - 143' target=_blank>źródło</a>]--> Zamek w Bolkowie - Przekrój wieży zamkowej, pomiar z 1954 roku, zaczerpnięte z 'Zamki śląskie' <!--[<a href='388' title='Zamek w Bolkowie - 388' alt='Zamek w Bolkowie - 388' target=_blank>źródło</a>]--> [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=15&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(15);return false;'>źródło</a>] Zamek w Bolkowie - Elewacje południowe zamku ze zbiorów Katedry Historii Architektury Polskiej Politechniki Wrocławskiej, pomiar z 1954 roku [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=15&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(15);return false;'>źródło</a>] <!--[<a href='145' title='Zamek w Bolkowie - 145' alt='Zamek w Bolkowie - 145' target=_blank>źródło</a>]--> Zamek w Bolkowie - Elewacja wschodnia zamku ze zbiorów Katedry Historii Architektury Polskiej Politechniki Wrocławskiej, pomiar z 1954 roku [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=15&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(15);return false;'>źródło</a>] <!--[<a href='151' title='Zamek w Bolkowie - 151' alt='Zamek w Bolkowie - 151' target=_blank>źródło</a>]--> Zamek w Bolkowie - Przekrój podłużny zamku, widok od zachodu ze zbiorów Katedry Historii Architektury Polskiej Politechniki Wrocławskiej, pomiar z 1954 roku [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=15&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(15);return false;'>źródło</a>] <!--[<a href='94' title='Zamek w Bolkowie - 94' alt='Zamek w Bolkowie - 94' target=_blank>źródło</a>]--> Zamek w Bolkowie - Elewacja wschodnia zamku ze zbiorów Katedry Historii Architektury Polskiej Politechniki Wrocławskiej, pomiar z 1954 roku [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=15&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(15);return false;'>źródło</a>] <!--[<a href='70' title='Zamek w Bolkowie - 70' alt='Zamek w Bolkowie - 70' target=_blank>źródło</a>]--> Zamek w Bolkowie - Zamek w Bolkowie około 1300 roku, rekonstrukcja Olgierda Czernera Zamek w Bolkowie - Zamek w Bolkowie na rysunku Kurta Arendta z 1926 roku Zamek w Bolkowie - Zamek w Bolkowie na rysunku Kurta Arendta z 1926 roku Zamek w Bolkowie - Zamek w Bolkowie na rysunku Kurta Arendta z 1926 roku Zamek w Bolkowie - Zamek w Bolkowie na rysunku Kurta Arendta z 1926 roku Zamek w Bolkowie - Bolków na Litografii Carla Theodora Mattisa z 1837 roku Zamek w Bolkowie - Zamek w I połowie XIX wieku Staloryt A.H.Payne'a wg rys. A.Richtera Zamek w Bolkowie - Staloryt Hubera według rysunku Theodora Blätterbauera, przed 1885 Zamek w Bolkowie - Widok miasta i zamku w 1742 roku nieznanego autorstwa [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=15&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(15);return false;'>źródło</a>] Zamek w Bolkowie - Drzeworyt, Tygodnik Illustrowany 1882 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Bolkowie - Zamek na akwareli Adriana Ludwiga Richtera z pierwszej połowy XIX wieku Zamek w Bolkowie - Zamek w Bolkowie na litografii z 1821 roku Zamek w Bolkowie - Miasto i zamek na litografii Eduarda Pietzscha, Borussia 1842 Zamek w Bolkowie - Bolków na litografii Ernsta Wilhelma Knippela z 1850 rokuUkáz na mapěSerwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.