Hrady a zmky Polska
Update
Uivatel:

Heslo:

neodhlaovat

Zaloen tu
blank
blankBrok - Wersja polska

Hrad ve mst Brok

  

Legendy
blankCestovn (Muste se pihlsit)blanktlo

Nzev podobn Brok:    Brdo · Bre · Bromberg · Brodnica ·


nLokalizacja zamku na mapie Polskia zpad od vesnice jsou zachovny fragmenty tybok ve zmku postavenho primasem Henrykem Firlejou na potku XVII. Stolet. Bhem vdskho taen zmek, jako mnoho budov tohoto typu, znan utrpl. Pestavby se ujal teprve v roce 1717 biskup Ludwik Zaluski. V roce 1831 budova shoela.
Zamek w Broku - Foto: ZeroJeden, VI 2002 Zamek w Broku - Foto: ZeroJeden, X 2005 Zamek w Broku - Tygodnik Illustrowany 1916 ze zbiorw Biblioteki Instytutu Bada Literackich PAN Zamek w Broku - Zamek na zdjciu z przeomu XIX i XX wieku Zamek w Broku - fot. Kazimierz Broniewski, 1909 Zamek w Broku - fot. Kazimierz Broniewski, 1909 Zamek w Broku - fot. Kazimierz Broniewski, 1909 Zamek w Broku - Pozostaoci zamku na zdjciu z 1938 roku Zamek w Broku - Dwr w Broku na fotografii z 1936 roku Zamek w Broku - Dwr na zdjciu Stefana Zaborowskiego z 1915 roku Zamek w Broku - Dwr w Broku na zdjciu Edwarda Barbiera z 1904 roku Zamek w Broku - Foto: ZeroJeden, VI 2002 Zamek w Broku - Dwr w Broku na fotografii z okresu midzywojennego Zamek w Broku - Zdjcie z lotu ptaka, fot. ZeroJeden, VI 2019 Zamek w Broku - Zdjcie z lotu ptaka, fot. ZeroJeden, VI 2019 Zamek w Broku - Zdjcie z lotu ptaka, fot. ZeroJeden, VI 2019 Zamek w Broku - Zdjcie z lotu ptaka, fot. ZeroJeden, VI 2019 Zamek w Broku - Zdjcie z lotu ptaka, fot. ZeroJeden, VI 2019 Zamek w Broku - Foto: ZeroJeden, VI 2002 Zamek w Broku - Foto: ZeroJeden, X 2005 Zamek w Broku - Foto: ZeroJeden, VI 2002 Zamek w Broku - Foto: JAPCOK, VI 2002 Zamek w Broku - Foto: JAPCOK, VI 2002 Zamek w Broku - Foto: JAPCOK, VI 2002 Zamek w Broku - Foto: JAPCOK, VI 2002
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.