Hrady a zámky Polska
Update
Uživatel:

Heslo:

neodhlaąovat

Založení účtu
blank
blankBytów - Wersja polska

Hrad ve městě Bytów

 (Bytów • Bütow) 

blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo

Název podobné Bytów • Bütow:    Bytom ·


Překlad:

zLokalizacja zamku na mapie Polskiámek v Bytowie stál v době, kdy vzrůstalo napětí mezi Křižáky a Polskem, které zakrátko mělo dojít k velké válce. Přípravné práce byly prováděny v roce 1390 a hlavní stavitelské práce, prováděné v letech 1398-1406, řídil Mikołaj Fellenstein.
Pod stavbou zámku bylo provedeno vyvýąení kvůli podmočenému terénu. Sámotný zámek měl obdélníkový půdorys s baątami ve vąech rozích: jednu čtvercovou na severní straně (baąta Prochowa) a také třemi kruhovými ve zbývajících rozích (baąta Młyńska od západu, Folwarczna - od východu a Różana od jihu). Zámek je kamenno-cihlový, v dolních patrech byl použit na jeho stavbu kámen z okolních polí a v horní části jsou cihly. Na východní straně se nalézá předzámčí chránící vjezd do zámku. Sám zámek obsahoval jen jedenu obytnou budovu, Řadový dům zvaný 
Zamek w Bytowie
Foto: ZeroJeden, VII 2005
"prawym domem" u severní obvodové zdi. Zámek byl sídlem bytowských křižáckých prokurátorů.
V roce 1410 byl obsazen vojsky Władysława Jagiełły, ale po uzavření toruňského míru, jako větąina křižáckých tvrzí, byl předaný státu. Po třináctileté válce se znovu vrátil do polských rukou a král Kazimierz Jagiellończyk ho daroval jako léno pomorskénu knížeti Brykowi II. Pomorská knížata zde měli svoje sídlo do roku 1637.
V XVI. století byla provedena v několika etapách značná přestavba. V první etapě, po roce 1516, byle postaveny dva nové objekty. První z nich, u jihovýchodní zdi byl renesanční vévodský dům, který přetrval dodnes. Měl tři podlaží i vnitřní schodovou klec. U jihozápadní zdi tehdy stávala knížecí kancelář. Zámek byl také dodatečně opevněný zemními valy s bastióny v rozích. V roce 1623 na příkaz knížete Bogusława XIV byl u severovýchodní zdi, mezi řádovým domem a vjezdovou bránou, postaven vdovský dům.
V době tažení ąvédové zajali a rozbili pevnost, spálili objekty a vyhodili do povětří čtyřbokou věž. Poničen byl také řádový dům. Jedině vdovský dům a baąta Młyńska zůstaly nepoąkozené. V roce 1658 zámek převzali současně z městem Brandenburczycy. V roce 1686 byl dodělán u východním zdi, vedle vjezdové věže, justiční dům, ale již v XVIII. století byl celý zámek byl v tak ąpatném stavu, že byla započato jeho zbourání. Úplně rozebráno byla kancelářská budova a vjezdová věž a příkop byl zasypán. Na ątěstí náklady demoličních prací se ukázaly přílią velké a tak na ně nedoąlo. V letech 1854-1858 byl soudní dům přestavěn na vězení.
Na přelomu XIX. a XX. století byl zámek používán mimo jiné jako sýpka, okresní 
Zamek w Bytowie
Foto: ZeroJeden, XII 2006
soud, vězení a daňový úřad. Po roce 1930 v zámku místo dětský domov. Jeątě v roce 1937 byly provedeny pokusy o obnovu, ale válka je nedovolila realizovat.
O co více bylo město během války zničeno o tolik byl zámek ochráněn. Po válce byl restaurován a teď je zde umístěno muzeum, hotel, knihovna a restaurace. Jsou zde také pořádány kulturní akce, koncerty a vernisáže.
Zamek w Bytowie - Foto: ZeroJeden, VII 2005 Zamek w Bytowie - Foto: ZeroJeden, XII 2006 Zamek w Bytowie - Foto: ZeroJeden, X 2002 Zamek w Bytowie - Zamek w Bytowie przed II wojną światową Zamek w Bytowie - Zamek w 1948 roku Zamek w Bytowie - Foto: ZeroJeden, X 2002 Zamek w Bytowie - Zamek na pocztówce z 1926 roku Zamek w Bytowie - Foto: ZeroJeden, XII 2006 Zamek w Bytowie - Foto: ZeroJeden, X 2002 Zamek w Bytowie - Foto: ZeroJeden, XII 2006 Zamek w Bytowie - Foto: ZeroJeden, XII 2006 Zamek w Bytowie - Foto: ZeroJeden, VII 2005 Zamek w Bytowie - Widok z lotu ptaka od wschodu, fot. ZeroJeden, V 2013 Zamek w Bytowie - Widok z lotu ptaka od południa, fot. ZeroJeden, V 2013 Zamek w Bytowie - fot. ZeroJeden, VI 2011 Zamek w Bytowie - Widok z lotu ptaka od południa, fot. ZeroJeden, V 2013 Zamek w Bytowie - Widok z lotu ptaka od południa, fot. ZeroJeden, V 2013 Zamek w Bytowie - Widok z lotu ptaka od zachodu, fot. ZeroJeden, V 2013 Zamek w Bytowie - Widok z lotu ptaka od północnego-zachodu, fot. ZeroJeden, V 2013 Zamek w Bytowie - Widok z lotu ptaka od północnego-wschodu, fot. ZeroJeden, V 2013 Zamek w Bytowie - Foto: ZeroJeden, VII 2005 Zamek w Bytowie - Foto: ZeroJeden, VII 2005 Zamek w Bytowie - Foto: ZeroJeden, X 2002 Zamek w Bytowie - Foto: ZeroJeden, X 2002 Zamek w Bytowie - Foto: JAPCOK, X 2002 Zamek w Bytowie - Foto: ZeroJeden, X 2002 Zamek w Bytowie - Foto: ZeroJeden, VII 2005 Zamek w Bytowie - Foto: ZeroJeden, XII 2006 Zamek w Bytowie - Foto: ZeroJeden, VII 2005 Zamek w Bytowie - Foto: ZeroJeden, X 2002 Zamek w Bytowie - Foto: ZeroJeden, XII 2006 Zamek w Bytowie - Foto: ZeroJeden, VII 2005 Zamek w Bytowie - Plan zamku według A.Pawłowskiego  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=211&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(211);return false;'>źródło</a>] Zamek w Bytowie - Plan zamku według Conrada Steinbrechta, 'Die Ordensburgen der Hochmeisterzeit in Preussen...', Berlin 1920 Zamek w Bytowie - Plan zamku według Conrada Steinbrechta, 'Die Ordensburgen der Hochmeisterzeit in Preussen...', Berlin 1920 Zamek w Bytowie - Plan zamku według Conrada Steinbrechta, 'Die Ordensburgen der Hochmeisterzeit in Preussen...', Berlin 1920 Zamek w Bytowie - Plan zamku według Conrada Steinbrechta, 'Die Ordensburgen der Hochmeisterzeit in Preussen...', Berlin 1920 Zamek w Bytowie - Plan zamku według Conrada Steinbrechta, 'Die Ordensburgen der Hochmeisterzeit in Preussen...', Berlin 1920 Zamek w Bytowie - Plan zamku według Conrada Steinbrechta, 'Die Ordensburgen der Hochmeisterzeit in Preussen...', Berlin 1920 Zamek w Bytowie - Plan zamku w bytowie według Conrada Steinbrechta z lat 1900-1920 Zamek w Bytowie - Plan zamku według Conrada Steinbrechta, 'Die Ordensburgen der Hochmeisterzeit in Preussen...', Berlin 1920 Zamek w Bytowie - Wschodnia elewacja, rysunek Conrada Steinbrechta z początku XX wieku Zamek w Bytowie - Przekrój skrzydła południowego według Conrada Steinbrechta Zamek w Bytowie - Plan zamku z 1658 roku, Conrad Steinbrecht, 'Die Ordensburgen der Hochmeisterzeit in Preussen...', Berlin 1920 Zamek w Bytowie - Plan zamku według Conrada Steinbrechta, 'Die Ordensburgen der Hochmeisterzeit in Preussen...', Berlin 1920 Zamek w Bytowie - Plan zamku według Conrada Steinbrechta, 'Die Ordensburgen der Hochmeisterzeit in Preussen...', Berlin 1920 Zamek w Bytowie - Plan zamku według Conrada Steinbrechta, 'Die Ordensburgen der Hochmeisterzeit in Preussen...', Berlin 1920 Zamek w Bytowie - Próba rekonstrukcji zamku według A.Pawłowskiego  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=211&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(211);return false;'>źródło</a>] Zamek w Bytowie - Panorama miasta z widokiem zamku. Rysunek na mapie Eilharda Lubinusa z 1618 roku Zamek w Bytowie - Widok zamku z lotu ptaka z 1656 roku według C.Bronischa Zamek w Bytowie - Rekonstrukcja z początku XX wieku Zamek w Bytowie - Litografia E.Sanne'a z 1846 roku Zamek w Bytowie - Stan zamku na rysunku C.Bronischa z 1656 roku, Conrad Steinbrecht, 'Die Ordensburgen der Hochmeisterzeit in Preussen...', Berlin 1920 Zamek w Bytowie - Stan zamku na rysunku C.Bronischa z 1656 roku, Conrad Steinbrecht, 'Die Ordensburgen der Hochmeisterzeit in Preussen...', Berlin 1920 Zamek w Bytowie - Stan zamku na rysunku C.Bronischa z 1656 roku, Conrad Steinbrecht, 'Die Ordensburgen der Hochmeisterzeit in Preussen...', Berlin 1920 Zamek w Bytowie - Zamek w Bytowie na rysunku z przełomu XIX i XX wieku
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.