Hrady a zámky Polska
Update
Uľivatel:

Heslo:

neodhla±ovat

Zaloľení účtu
blank
blankCiepłowody - Wersja polska

Hrad ve městě Ciepłowody

 (Ciepłowody • Tepliwoda) 

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo


Překlad:

zLokalizacja zamku na mapie Polskiřícenina rytířského hradu, postavena na nepravidelném půdorysu na přelomu XIII. a XIV. století. Prvotní obdélníková obytná věľ byla obehnána opěrnou zdí. V roce 1547 byla dostavěna obytná budova a zemní opevnění podle projektu Giovanni Bernardo z Verony, přestavěná byla v roce 1841 a rozbitá v roce 1945. Je to půlkruhové sídlo s vnitřním dvorem s jedno- i dvoutraktovými křídly, dvou i čtyřpatrových, pokrytých dvouspádovými střechami.
Na patrech jsou zachovány renesanční obruby dveří i oken. V první polovině XV. století byl v rukou loupeľivého rytíře J. Reibnitza a v druhé polovině majetek Ziebických kníľat. Dodnes se zachovaly zdi zámku, obrysy obvodových zdí, bastiony a příkopy.
Zamek w Ciepłowodach - Foto: ZeroJeden, VIII 2003 Zamek w Ciepłowodach - Foto: ZeroJeden, V 2009 Zamek w Ciepłowodach - Foto: ZeroJeden, V 2009 Zamek w Ciepłowodach - Foto: ZeroJeden, V 2009 Zamek w Ciepłowodach - Foto: ZeroJeden, V 2009 Zamek w Ciepłowodach - Foto: ZeroJeden, V 2009 Zamek w Ciepłowodach - Foto: ZeroJeden, V 2009 Zamek w Ciepłowodach - Foto: ZeroJeden, V 2009 Zamek w Ciepłowodach - Zamek na widokówce z 1935 roku Zamek w Ciepłowodach - Zamek w Ciepłowodach w okresie międzywojennym Zamek w Ciepłowodach - Zdjęcie z lotu ptaka, fot. ZeroJeden, V 2020 Zamek w Ciepłowodach - Zdjęcie z lotu ptaka, fot. ZeroJeden, V 2020 Zamek w Ciepłowodach - Zdjęcie z lotu ptaka, fot. ZeroJeden, V 2020 Zamek w Ciepłowodach - Foto: ZeroJeden, VIII 2003 Zamek w Ciepłowodach - Foto: ZeroJeden, VIII 2003 Zamek w Ciepłowodach - Foto: JAPCOK, VIII 2003 Zamek w Ciepłowodach - Foto: ZeroJeden, V 2009 Zamek w Ciepłowodach - Foto: ZeroJeden, V 2009 Zamek w Ciepłowodach - Plan zamku według Jerzego Pilcha 'Zabytki architektury Dolnego ¦l±ska'  <!--[<a href='271' title='Zamek w Ciepłowodach - 271' alt='Zamek w Ciepłowodach - 271' target=_blank>Ľródło</a>]-->  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=6&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(6);return false;'>Ľródło</a>] Zamek w Ciepłowodach - Wieża na widokówce z 1930 roku
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.