Hrady a zámky Polska
Update
UŸivatel:

Heslo:

neodhla±ovat

ZaloŸení úètu
blank
blankCzernina - Wersja polska

Hrad ve mìstì Czernina

  

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se pűihlásit)blanktlo

Název podobné Czernina:    Czernica · Czerna · Czersk · Czemierniki ·


nLokalizacja zamku na mapie Polskia poèátku XVII století zde byl postaven obrannę hrad v pozdnì-renesanèním stylu. Byl obehnanę pűíkopem. V druhé polovinì XVIII století byl pűestavìn na pozdnì barokní palác. Byl znièen bìhem poslední války a v roce 1960 byl zakonzervován jako trvalá ruina.
Pałac w Czerninie - Foto: ZeroJeden, V 2005 Pałac w Czerninie - Foto: ZeroJeden, V 2005 Pałac w Czerninie - Foto: ZeroJeden, V 2005 Pałac w Czerninie - Foto: ZeroJeden, V 2005 Pałac w Czerninie - Foto: ZeroJeden, V 2005 Pałac w Czerninie - Foto: ZeroJeden, V 2005 Pałac w Czerninie - Foto: ZeroJeden, V 2005 Pałac w Czerninie - Foto: ZeroJeden, V 2005 Pałac w Czerninie - Widok z lotu ptaka od zachodu, fot. ZeroJeden, IV 2013 Pałac w Czerninie - Widok z lotu ptaka od północnego-zachodu, fot. ZeroJeden, IV 2013 Pałac w Czerninie - Widok z lotu ptaka od północnego-zachodu, fot. ZeroJeden, IV 2013 Pałac w Czerninie - Foto: ZeroJeden, VIII 2002 Pałac w Czerninie - Zamek na widokówce z lat 30. XX wieku Pałac w Czerninie - Zamek w latach 30. XX wieku Pałac w Czerninie - Zamek w końcu XIX wieku Pałac w Czerninie - Zamek na widokówce z 1912 roku Pałac w Czerninie - Zamek na widokówce z 1932 roku Pałac w Czerninie - Foto: ZeroJeden, V 2005 Pałac w Czerninie - Foto: ZeroJeden, V 2005 Pałac w Czerninie - Foto: JAPCOK, VIII 2002 Pałac w Czerninie - Foto: JAPCOK, VIII 2002 Pałac w Czerninie - Foto: ZeroJeden, V 2005 Pałac w Czerninie - Zamek na widokówce z 1910 roku Pałac w Czerninie - Foto: ZeroJeden, V 2005 Pałac w Czerninie - Fryderyk Bernard Wernher, Topografia Šl±ska 1744-1768 Pałac w Czerninie - Fryderyk Bernard Wernher, Topografia Šl±ska 1744-1768
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.