Hrady a zámky Polska
Update
Uživatel:

Heslo:

neodhlaąovat

Založení účtu
blank
blankCzersk - Wersja polskaCzersk - Deutsch

Hrad ve městě Czersk

  

Legendy
blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo

Název podobné Czersk:    Czerna · Czernica · Czernina · Czerwińsk ·


Překlad:

hLokalizacja zamku na mapie Polskiradiątní sídliątě v Czersku sahá do dob Boleslava Smělého nebo Vladislava Heřmana, čili do konce 11. století. Přírodní podmínky byly ideální k vystavbě opevnění. Návrąí přecházející v údolí Visly končí třemi vrcholky. První hrad byl založen na jižním, nejlépe k tomu uzpůsobeném vrcholku, ale po jednom nájezdu Litevců, kteří hrad spálili, následné obranné stavby byly vybudovány v dřívějąím podhradí na prostředním vrcholku.V jižní část návrąí vznikl hřbitov, až ve 13. století byly doceněny výhody jižního vrcholku, na němž byl opět vystavěn hrad. Několikanásobné nájezdy Litevců končily poąkozením hradu, mimochodem jeden takový nájezd v 1. polovině 13. století způsobil daląí požár budov. Kromě toho hrad vybudovaný ze dřeva fungoval až do pozdního středověku. V 2. polovině 14. století doąlo k nahrazení stávajícího opevnění hradem z kamene. Práce byly započaty jistě po roce 1388, za časů knížete 
Zamek w Czersku
Foto: ZeroJeden, IV 2005
Januąe Starého. Byla značně snížena výąka valů a na nich byly postaveny hradby, v dolní části z kamene, výąe z cihel. V první fázi stavby byla vystavěna brámová a jižní věž a hradby těsně k nim přiléhající, následně byly dostavěny hradby spojující obě věže a vybudována západní věž, která byla spojena daląí částí hrabed s jižní věží. Daląí fází bylo uzavření hradeb ze severní strany, hradní zástavba vznikla pravděpodobně jeątě později. Byla situována podél celé části severních hradeb a při jižní části.
Brámová věž měla nejprve čtvercový tvar a čtyři podlaží. První podlaží, na které vedly schody podél východní strany hradeb, mělo spojení s obranným systémem na hradbách a také poskytovalo vhodné místo k rozhledu na vchod s navijákem padacího mostu. V druhém podlaží, do něhož vedly schody o síle zdí, nacházely se obytné prostory s válenou klenbou. Místnosti byly určitě vytápěné kamny v rohu na západní straně. Daląí schodiątě spojovalo první a třetí patro ? obranné. Jižní a západní věž byly původně stejně vysoké jako hradby. Do jižní věže vedl jediný vchod z úrovně 
Zamek w Czersku
Drzeworyt, Przyjaciel Ludu 8, 1840 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN
hradeb a v té samé výące byla podlaha s dírou vedoucí do vězení. V 16. století byly dostavěny na věži daląí tři podlaží a zakončeny byly kopulí. Změny způsobily, že už nesloužila k obraně, okna ve zdi již nevyhovovala potřebách střelnice. Podobné to bylo se západní věží, jeątě v 16. století byla přistavovaná málo. Nakolik prvotně představovala ochranný bod západní části hrabeb a severní části, natolik v 16. století po přístavbě dvou pater, zakončená dřevěným přístřeąím, ztratila na veąkerém obranném významu. Přistavené části měly charakter ?reprezentativní? a ne obranný. Do věži se vstupovalo dvěma vchody, první ústilo z nádvoří a vedlo do rozsáhlých klenutých prostorů, z druhého vchodu bylo možné vyjít z hradeb na cimbuří, které bylo potom přeměněno na druhé podlaží.
Stavba gotického hradu byla ukončena pravděpodobně kolem roku 1406, ale jistě před rokem 1410. Přístavby věží a celková výstavba započala po roce 1545. Postaveny byly tehdy jižní objekty a nový objekt u severní části hradeb. Výstavba se vázala s činností 
Zamek w Czersku
Zamek w Czersku na rysunku Alfreda Schouppé z 1868 roku
královny Bony, která si hrad v Czersku vybrala za svoji rezidenci. Proměnou proąlo také okolí hradu, na svazích návrąí byly založeny vinice.
Poté jej užívali starosté. V době polsko-ąvédské války byl rozsáhle zničen, následně jeątě stahující se oddíly nájezdníků schránily se v ruinách tvrzi a odstřelovaly polské vojsko, pálily město. V daląích letech bylo město ničeno kozáky a vojskem Rákoczyho. O rozsahu zničení může svědčit fakt, že tehdejąí velmi hospodářsky rozvinutá oblast, skládající se z téměř 200 hospodářství, jich zůstalo ani ne 20. Neątěstí přinesla také morová epidemie, po níž se záchránilo pouze 13 obyvatel.
Přesto si Czersk zachoval městská práva potvrzené Janem III. Sobieským. V roce 1762 nový czerský starosta marąálek Frantiąek Bieliňský částečně hrad opravil, vystavil nový objekt pro archiv městských a okresních knih, také vybudoval arkádový most přes příkop, ale zanedlouho potom zemřel a nenaąel se nikdo, kdo by pokračoval v opravách. V 1789 budova archivu byla teměř na spadnutí, proto část knih byla přestěhovaná do zničených prostorů v západní věži. Avąak po nějaké době se hrad přestal užívat a od 
Zamek w Czersku
Foto: ZeroJeden, IV 2005
té doby chátral, přičemž sloužil jako zdroj stavebního materiálu. V 2. polovině 19. století začaly konzevatorské práce, které nebyly provedeny ve velkém rozsahu. Teprve v 80. letech minulého století byly hradní zdi zabezpečeny a zřícenina byla zpřístupněna návątěvníkům.
Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IX 2002 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, V 2004 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IV 2004 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, VIII 2009 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IV 2004 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IX 2002 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IV 2004 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IX 2002 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IV 2004 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IX 2002 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IV 2004 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IV 2004 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IX 2002 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IV 2004 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IV 2004 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IV 2004 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IV 2004 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IV 2004 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Czersku - Fotografia amatorska B.Chm., Tygodnik Illustrowany 1915 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Czersku - Tygodnik Illustrowany 1903 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Czersku - Tygodnik Illustrowany 1903 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, VIII 2009 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IV 2006 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IV 2006 Zamek w Czersku - Zamek w Czersku na zdjęciu Zdzisława Marcinkowskiego z 1930 roku Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IV 2004 Zamek w Czersku - fot. Kazimierz Broniewski, 1910 Zamek w Czersku - fot. Juliusz Kłos, 1913 Zamek w Czersku - fot. Józef Pius Dziekoński, 1907 Zamek w Czersku - fot. Józef Pius Dziekoński, 1907 Zamek w Czersku - Zamek w Czersku na zdjęciu Zdzisława Marcinkowskiego z 1932 roku Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IV 2004 Zamek w Czersku - Zdjęcie z lotu ptaka, fot. ZeroJeden, VIII 2018 Zamek w Czersku - Zdjęcie z lotu ptaka, fot. ZeroJeden, VIII 2018 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Czersku - Zdjęcie z lotu ptaka, fot. ZeroJeden, VIII 2018 Zamek w Czersku - Zdjęcie z lotu ptaka, fot. ZeroJeden, VIII 2018 Zamek w Czersku - Zdjęcie z lotu ptaka, fot. ZeroJeden, VIII 2018 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IV 2004 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Czersku - Zdjęcie z lotu ptaka, fot. ZeroJeden, VIII 2018 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IX 2002 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Czersku - Zdjęcie z lotu ptaka, fot. ZeroJeden, VIII 2018 Zamek w Czersku - Zdjęcie z lotu ptaka, fot. ZeroJeden, VIII 2018 Zamek w Czersku - Most nad fosą zamku w Czersku na zdjęciu z lat 1939-45 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, VIII 2009 Zamek w Czersku - Plan zamku według Tadeusza Zagrodzkiego 'Zamek w Czersku w świetle badań architektonicznych'  <!--[<a href='135' title='Zamek w Czersku - 135' alt='Zamek w Czersku - 135' target=_blank>źródło</a>]--> Zamek w Czersku - rys. A.Szyszko-Bohusz Zamek w Czersku - Zamek w Czersku na rysunku Alfreda Schouppé z 1868 roku Zamek w Czersku - rys. J. Telakowski Zamek w Czersku - Rekonstrukcja zamku w XVI wieku według Jana Salma, 'Leksykon zamków w Polsce'  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>źródło</a>] Zamek w Czersku - Zamek na litografii Napoleona Ordy, 'Album Widoków', Seria 8, 1882 Zamek w Czersku - Drzeworyt według rysunku Lewickiego, Tygodnik Illustrowany 1861 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Czersku - Drzeworyt według obrazu Józefa Rapackiego, Tygodnik Illustrowany 1901 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Czersku - Drzeworyt, Przyjaciel Ludu 8, 1840 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Czersku - Ruiny zamku w Czersku na rysunku Jana Olszewskiego z 1904 roku Zamek w Czersku - Zamek w Czersku na litografii Kazimierza Stronczyńskiego, 'Kazimierza Stronczyńskiego opisy i widoki zabytków w Królestwie Polskim (1844-1855)'


Ukáz na mapěSerwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.