Hrady a zįmky Polska
Update
U¾ivatel:

Heslo:

neodhla±ovat

Zalo¾enķ śčtu
blank
blankD±brówka Starzeńska - Wersja polska

Hrad ve mģstģ D±brówka Starzeńska

  

Legendy
Zmķnky
blankCestovįnķ (Musķte se pųihlįsit)blanktlo


Pųeklad:

nLokalizacja zamku na mapie Polskia okraji vsi se nalézį vyvż±enina a na nķ zųķcenina hradu postavena z kamene a čįstečnģ i z cihel. Zįmek byl postaven na čtvercovém płdorysu s nįro¾nķmi ba±tami. A¾ do dne±ka se zachovaly jedinģ zbytky zįpadnķho kųķdla, čįsti kųķdla ji¾nķho a dvou ba±t.
Prvnķ dvłr zde vznikl v druhé polovinģ XVI. stoletķ za časł Stadnickich a byl zdģnż. V letech 1627-1633 byl pųestavģn na zįmek. Po ųadģ pųe±el pųes ruce Czartoryskich, Ogińskich a potom jejich dģdice Józefa Antoniego Podolskiego. V roce 1789 vesnici spolu s hradem koupil Piotr Starzeński, jeho¾ rodina bydlela v D±brówci do II svģtové vįlky. Na zįmek bylo v té dobģ umķstģno mnoho umģleckżch dģl a také bohatį bibliotéka. V druhé polovinģ XIX. stoletķ zde rodina postavila dvłr vyu¾ķvajķc vżchodnķ kųķdlo zįmku a také pųestavģla na obytné i ba±ty.
Zamek w D±brówce Starzeńskiej
Foto: ZeroJeden, VIII 2001
roce 1945 byly budovy vyhozeny do povģtųķ oddķly UPA a dodnes je zde pouze ruina.
Zamek w D±brówce Starzeńskiej - Foto: ZeroJeden, VIII 2001 Zamek w D±brówce Starzeńskiej - Foto: ZeroJeden, VIII 2001 Zamek w D±brówce Starzeńskiej - Foto: ZeroJeden, VIII 2001 Zamek w D±brówce Starzeńskiej - Foto: ZeroJeden, VIII 2001 Zamek w D±brówce Starzeńskiej - Foto: ZeroJeden, VIII 2001 Zamek w D±brówce Starzeńskiej - Foto: ZeroJeden, VIII 2001 Zamek w D±brówce Starzeńskiej - Foto: ZeroJeden, VIII 2001 Zamek w D±brówce Starzeńskiej - Foto: ZeroJeden, VIII 2001 Zamek w D±brówce Starzeńskiej - Plan wed³ug J.Teodorowicz-Czerepińskiej i A.Hunicza  <!--[<a href='177' title='Zamek w D±brówce Starzeńskiej - 177' alt='Zamek w D±brówce Starzeńskiej - 177' target=_blank>¼ród³o</a>]-->  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=86&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(86);return false;'>¼ród³o</a>]

Ukįz na mapģSerwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.