Hrady a zámky Polska
Update
Uživatel:

Heslo:

neodhlaąovat

Založení účtu
blank
blankDębno - Wersja polskaDębno - English version

Hrad ve městě Dębno

  

Legendy
blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo

Název podobné Dębno:    Dębno · Stare Dębno ·


Překlad:

pLokalizacja zamku na mapie Polskirvní opevněné tvrziątě zde nechal postavit ve druhé polovině XIII. století rod Gryfitů. Bylo to ąlechtické sídlo, vybudované ze dřeva a hlíny na oválném půdorysu. Nacházelo se na nevelkém pahorku a lemoval je příkop. Později se stalo majetkem rodu Pobogů a v polovině XIV. století se ocitlo v rukou Odřivousů. V letech 1470-1480 dal Jakub Dubinský na místě tvrziątě vystavět zámek z kamene a cihel. Půdorys zámku tvoří nepravidelný obdélník. Vąechna čtyři křídla mají dvě jednotraktová podlaží a v nárožích západního křídla stojí dva bastiony, ve spodní části kruhové, v horní pak osmiboké. V prvním patře tohoto křídla jsou obytné a reprezentační místnosti bývalých majitelů a v přízemí je rozlehlý sál, zvaný koncertní síň. Východní křídlo má v severní a jižní fasádě arkýře. Do východní zdi tohoto křídla 
Zamek w Dębnie
Zamek w Dębnie na zdjęciu z około 1900 roku
byla vložena polygonální přístavba, nejspíąe zámecká kaple. Na nádvoří se nachází studna. Daląími majiteli dubenského panství byli Wesseliniové, v XVIII. století Tarlové, od poloviny XVIII. století Lanckoronątí, Rogovątí a Rudničtí. V XIX. století zámek vyhořel. Požár zničil hlavně interiery. Od roku 1835 patřilo Dubno Jastrzembským, a to až do roku 1945. Po válce sloužil zámek nejprve jako stanice občanské milice. V letech 1970-1978 byl důkladně zrestaurován a od té doby je v něm umístěna odbočka krajského muzea v Tarnově.
Zamek w Dębnie - Foto: ZeroJeden, I 2002 Zamek w Dębnie - Foto: ZeroJeden, VIII 2005 Zamek w Dębnie - Foto: ZeroJeden, VIII 2005 Zamek w Dębnie - Foto: ZeroJeden, VIII 2005 Zamek w Dębnie - Foto: ZeroJeden, VIII 2005 Zamek w Dębnie - Foto: ZeroJeden, VIII 2005 Zamek w Dębnie - Foto: ZeroJeden, VIII 2005 Zamek w Dębnie - Foto: ZeroJeden, I 2002 Zamek w Dębnie - Foto: ZeroJeden, I 2002 Zamek w Dębnie - Foto: ZeroJeden, I 2002 Zamek w Dębnie - Foto: ZeroJeden, I 2002 Zamek w Dębnie - Zamek w okresie międzywojennym Zamek w Dębnie - Foto: ZeroJeden, I 2002 Zamek w Dębnie - Foto: ZeroJeden, I 2002 Zamek w Dębnie - Zamek w Dębnie w 1915 roku Zamek w Dębnie - Zamek w Dębnie w początkach XX wieku Zamek w Dębnie - Zamek w Dębnie w początkach XX wieku Zamek w Dębnie - Zamek na zdjęciu lotniczym z okresu międzywojennego Zamek w Dębnie - zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, VII 2020 Zamek w Dębnie - zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, VII 2020 Zamek w Dębnie - Foto: ZeroJeden, VIII 2005 Zamek w Dębnie - Foto: ZeroJeden, VIII 2005 Zamek w Dębnie - Zamek w Dębnie na zdjęciu z około 1900 roku Zamek w Dębnie - Dziedziniec zamkowy na zdjęciu z lat 20. XX wieku Zamek w Dębnie - Plan zamku według Tadeusza Chrzanowskiego i Mariana Korneckiego 'Sztuka Ziemi Krakowskiej'  <!--[<a href='235' title='Zamek w Dębnie - 235' alt='Zamek w Dębnie - 235' target=_blank>źródło</a>]--> Zamek w Dębnie - Przekrój poprzeczny skrzydła wschodniego z widokiem ku wschodowi, Gunther 1923 Zamek w Dębnie - rys. Jan Matejko, 1865 Zamek w Dębnie - rys. Jan Matejko, 1865 Zamek w Dębnie - Drzeworyt F.Zabłockiego według rysunku Jana Matejki, Tygodnik Illustrowany 1866 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Dębnie - Andrzej Oleś, akwarela, 1921 Zamek w Dębnie - Litografia Andrzeja Olesia, Dębno-Zamek, teka teki: A.Olesia Polskie zamki i dworki, Kraków 1923 Zamek w Dębnie - Rekonstrukcja zamku XV-wiecznego według Z.Bocheńskiego i S.Świszczowskiego, 'Leksykon zamków w Polsce'  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>źródło</a>] Zamek w Dębnie - Zamek na litografii Napoleona Ordy, 'Album Widoków', Seria 6, 1880 Zamek w Dębnie - Drzeworyt według rysunku Jana Matejki, Tygodnik Illustrowany 1866 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.