Hrady a zámky Polska
Update
U¾ivatel:

Heslo:

neodhla±ovat

Zalo¾ení úètu
blank
blankFa³ków - Wersja polskaFa³ków - English version

Hrad ve mìstì Fa³ków

  

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se pøihlásit)blanktlo


rLokalizacja zamku na mapie Polskiuiny rytíøského hradu ze XVII. století polo¾ené na návr±í a obehnané pøíkopem.
Zamek w Fa³kowie - Foto: ZeroJeden, V 2006 Zamek w Fa³kowie - Foto: ZeroJeden, V 2006 Zamek w Fa³kowie - Foto: ZeroJeden, V 2006 Zamek w Fa³kowie - Widok zamku z lotu ptaka, fot. ZeroJeden VIII 2018 Zamek w Fa³kowie - Widok zamku z lotu ptaka, fot. ZeroJeden VIII 2018 Zamek w Fa³kowie - Widok zamku z lotu ptaka, fot. ZeroJeden VIII 2018 Zamek w Fa³kowie - Foto: ZeroJeden, V 2006 Zamek w Fa³kowie - Foto: ZeroJeden, V 2006 Zamek w Fa³kowie - Foto: ZeroJeden, V 2006 Zamek w Fa³kowie - Foto: ZeroJeden, V 2006 Zamek w Fa³kowie - Foto: ZeroJeden, V 2006 Zamek w Fa³kowie - Foto: ZeroJeden, V 2006 Zamek w Fa³kowie - Foto: ZeroJeden, V 2006 Zamek w Fa³kowie - Foto: ZeroJeden, V 2006
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.