Hrady a zámky Polska
Update
Uživatel:

Heslo:

neodhlaąovat

Založení účtu
blank
blankGdańsk - Wersja polska

Hrad ve městě Gdańsk

 (Gdańsk • Danzig) 

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo

Název podobné Gdańsk • Danzig:    Danków · Danków ·


Překlad:

DLokalizacja zamku na mapie Polskiějiny gdaňského zámku jsou spojeny s příchodem Křižáků do Pomoří. Dříve zde stávalo hradiątě pomořských knížat. To přeąlo po smrti posledního z nich ? Mstivoje II. do majetku Přemyslava II. a pak Vladislava Lokietka. Křižáci obsadili gdaňské hradiątě v roce 1308, ale zámek začali budovat teprve po vyřeąení své nejisté situace v Pomoří. Teprve po válce s Vladislavem Lokietkem a uzavření tzv. Klaliszského traktátu se Křižáci rozhodli pro stavbu zděného kláątera. Po roce 1343 se postupně začalo s výměnou dřevěných a hliněných částí hradiątě za zděné obranné prvky. Na stávajících valech byly postaveny zděné hradby, zesílené bastiony a věžemi. Obranyschopnost zámku značně zvyąovaly také vody řek Motlavy a Visly, na jejichž soutoku byl budován. Visla jej zabezpečovala natolik, že zpočátku nebyly z její 
Zamek w Gdańsku
Plan pozostałości zamku w 1857 roku według Otto Kloeppela
strany postaveny ani hradby. Teprve, když řeka změnila koryto svého hlavního toku, bylo rozhodnuto posílit východní stranu zámku výstavbou obranné zdi.
Vlastní zámek byl postaven na půdorysu čtverce s nárožními věžemi. Severně a západně od zámku stávalo předzámčí, tvořené dvěma částmi, chráněné dokola zdí. Mezi Vislou a Motlavou byl podél hradby předzámčí vykopán příkop, do nějž mohla být v případě ohrožení napuątěna voda ze Siedleckého potoka. Také předzámčí mohlo být od hlavního zámku odděleno příkopem a zdmi.
Nedochovaly se vąak žádné nákresy či plány zámku. Pouze ze zápisů inventárních kontrol se lze domnívat, z kolika budov a s jakým účelem sestával celý zámecký komplex. Víme, že to byly: Infirmerie, kuchyně, komora u kuchyně, pekárna, zbrojnice, kostel s knihovnou a kláąterní prostory ? kapitulář, refektář, dormitář bratří, byt komtura a jeho zástupce, lázeň a jiné místnosti, nezbytné pro život konventu. Z inventářů také víme, že část objektů byla podsklepena. Do roku 1945 existoval jediný obraz podoby gdaňského zámku, zachycený na plátně ?okolí kostela? z 15. století. Žel na konci druhé světové války byl tento obraz zničen. Zámecké budovy byly na něm zachyceny ve druhém plánu, což nedávalo badatelům plnou možnost sestavit z něj jeho přesnou podobu. Na nejvyąąí 
Zamek w Gdańsku
Gdańsk w XVII wieku
? kostelní věži byl vąak patrný mozaikový obraz nejsvětějąí Panny Marie.
Ze zámeckých budov mnoho nezůstalo. Jedním z dochovaných fragmentů je tzv. Rybářská baąta, stojící kdysi v místě, kde se stýkalo opevnění zámecké a městské. Po roce 1454 byla přestavěna a přejmenována na ?Labutí baątu?. Za ní se dochovala část vnějąí hradby a jihozápadní zámecká baąta. Z nedochovaných staveb stojí za zmínku mohutná baąta, která stávala dle R. Massalského a J. Stankieviče v řečiąti Visly.
Pro Křižáky zámek představoval velmi důležitý administrační a vojenský bod. Možnost ovládání plavby na Motlavě a přístupu do přístavu znamenala pro Křižáky jedinečnou příležitost ovládat nátlakem město i celý region. Když se Jindřich (Henryk) von Plauen, bratr velkého mistra, rozhodl po bitvě u Grunwaldu zaútočit na povstalé město, obyvatelé Gdaňska se začali bránit. Proto byla zazděna zámecká brána a hradby byly zesíleny. Zdálo se, že otevřený konflikt je nevyhnutelný. Přesto bylo v dubnu 1411 podepsáno příměří. K tomuto aktu byli na zámek pozváni dva gdaňątí starostové, které doprovázeli dva 
Zamek w Gdańsku
Plan miasta średniowiecznego w XV wieku według W.Kalinowskiego, zaczerpnięte z: 'Zabytki architektury i urbanistyki w Polsce' Warszawa 1986
jejich poradci. Křižáci je vąak uvěznili a postupně zavraždili. Konflikt, který tento čin vyvolal, trval pak nepřetržitě až do Třináctileté války. Gdaňątí měąťané se důkladně připravili na ozbrojenou akci, předtím vąak vyzvali Křižáky, aby jim zámek vydali. Přestože Křižáci byli na obranu zámku dobře připraveni, rozhodl se komtur, zastupující nepřítomného hlavního komtura Postora, že s měąťany zahájí jednání a zámek jim v několika etapách předá.
Zamek w Gdańsku - fot. ZeroJeden, VI 2011 Zamek w Gdańsku - fot. ZeroJeden, VI 2011 Zamek w Gdańsku - Widok z lotu ptaka od południa, fot. ZeroJeden, V 2013 Zamek w Gdańsku - Foto: ZeroJeden, X 2002 Zamek w Gdańsku - Foto: ZeroJeden, X 2002 Zamek w Gdańsku - Widok z lotu ptaka od południa, fot. ZeroJeden, V 2013 Zamek w Gdańsku - Foto: ZeroJeden, XII 2006 Zamek w Gdańsku - Foto: ZeroJeden, XII 2006 Zamek w Gdańsku - Foto: ZeroJeden, XII 2006 Zamek w Gdańsku - Foto: ZeroJeden, XII 2006 Zamek w Gdańsku - Foto: ZeroJeden, XII 2006 Zamek w Gdańsku - Plan miasta średniowiecznego w XV wieku według W.Kalinowskiego, zaczerpnięte z: 'Zabytki architektury i urbanistyki w Polsce' Warszawa 1986 Zamek w Gdańsku - Plan sytuacyjny zamku z około 1370 roku według R.Massalskiego i J.Stankiewicza  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=211&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(211);return false;'>źródło</a>] Zamek w Gdańsku - Gdańsk na sztychu Erika Dahlbergha z dzieła Samuela Pufendorfa 'De rebus a Carolo Gustavo gestis', zamek oznaczony liczbą 28, 1656 rok Zamek w Gdańsku - Plan sytuacyjny zamku na tle obecnej zabudowy według Andrzeja Gołębiewskiego  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=922&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(922);return false;'>źródło</a>] Zamek w Gdańsku - Plan pozostałości zamku w 1857 roku według Otto Kloeppela Zamek w Gdańsku - Plan zamku według Conrada Steinbrechta, 'Die Ordensburgen der Hochmeisterzeit in Preussen...', Berlin 1920 Zamek w Gdańsku - Gdańsk w XVII wieku

Ukáz na mapěSerwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.