Hrady a zámky Polska
Update
Uživatel:

Heslo:

neodhlaąovat

Založení účtu
blank
blankGłogów - Wersja polskaGłogów - English version

Hrad ve městě Głogów

 (Głogów • Glogau • Hlohov) 

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo

Název podobné Głogów • Glogau • Hlohov:    Ober Glogau ·


Překlad:

pLokalizacja zamku na mapie Polskirvní hlohovský zámek, pravděpodobně dřevěný, se nacházel na Tumském ostrově, na místě pozdějąí kolegiáty ze XIII. století. Tento zámek byl sídlem kastelána. Když bylo roku 1249 založeno knížectví hlohovské, zámek potřebám knížete a jeho dvora již nevyhovoval. Před rokem 1270 dal první hlohovský kníže Konrád I. postavit nový zámek na levém břehu řeky Odry v obvodu městských hradeb u Oderské brány. Zámek stál v nároží městských hradeb, od města jej odděloval příkop, překlenutý mostem. Stál pravděpodobně na obdélníkovém půdorysu a měl tři křídla. Od jihu uzavírala nádvoří zeď. U ní stála v jihozápadním rohu samostatná válcovitá věž z cihlového zdiva. Podzámčí bylo na straně k městu a na jih od zámku byly zahrady a stáje. Ve XIV. století byl zámek 
Zamek w Głogowie
Foto: JAPCOK, IV 2002
zřejmě roząířen. V průběhu XIV. a XV. století zde sídlil zástupce ? náměstek českého a uherského krále a proto si hlohovská knížata vystavěla nové zámecké sídlo v jihovýchodní části města. Roku 1480 byl zámek poąkozen požárem. Při opravách byl zvětąen a roząířen. Na přelomu XV. a XVI. století byl královským náměstkem, dříve než se stal polským králem, Zikmund Jagellonský. V průběhu XVI. století byl zámek přestavěn ve slohu renesančním. Po ąkodách, k nimž doąlo za třicetileté války v letech 1652 ? 1669 byl s využitím gotických a renesančních zbytků zdí vystavěn nynějąí barokní palác. Po dělení Polska připadl Hlohov Prusku. Ve druhé pol. XVIII. a druhé pol. XIX. století byl přestavován. Za druhé světové války byl zničen, ale v letech 1971 až 1980 zrekonstruován.
Zamek w Głogowie - Foto: ZeroJeden, IV 2002 Zamek w Głogowie - Foto: ZeroJeden, V 2004 Zamek w Głogowie - Foto: ZeroJeden, V 2004 Zamek w Głogowie - Zamek na widokówce z 1907 roku Zamek w Głogowie - Foto: ZeroJeden, IV 2002 Zamek w Głogowie - Foto: ZeroJeden, IV 2002 Zamek w Głogowie - Foto: JAPCOK, IV 2002 Zamek w Głogowie - Głogów w okresie międzywojennym Zamek w Głogowie - Plan zamku według Bohdana Guerquina  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>źródło</a>] Zamek w Głogowie - Fryderyk Bernard Wernher, Topografia Śląska 1744-1768 Zamek w Głogowie - Drzeworyt według rysunku T.Blätterbauera, ok 1885  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=456&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(456);return false;'>źródło</a>] Zamek w Głogowie - Fryderyk Bernard Wernher, Topografia Śląska 1744-1768 Zamek w Głogowie - Fryderyk Bernard Wernher, Topografia Śląska 1744-1768 Zamek w Głogowie - Widok zamku na rycinie z 1635 roku  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=1033&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(1033);return false;'>źródło</a>] Zamek w Głogowie - Fryderyk Bernard Wernher, I połowa XVIII wieku Zamek w Głogowie - Fryderyk Bernard Wernher, I połowa XVIII wieku Zamek w Głogowie - Fryderyk Bernard Wernher, I połowa XVIII wieku Zamek w Głogowie - Miasto i zamek na litografii Eduarda Pietzscha, Borussia 1837

Ukáz na mapěSerwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.