Hrady a zámky Polska
Update
Uživatel:

Heslo:

neodhlaąovat

Založení účtu
blank
blankGolub-Dobrzyń - Wersja polskaGolub-Dobrzyń - Deutsch

Hrad ve městě Golub-Dobrzyń

 (Golub-Dobrzyń • Gollub) 

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo

Název podobné Golub-Dobrzyń • Gollub:    Gola · Golesz ·


Překlad:

mLokalizacja zamku na mapie Polskiocná pevnost, s přes dvěma metry tlustými zdi, stojí na výrazném pahorku. Byla postavena na hranicích s Německým rytířąkým řádem, hned vedle polského Dobrzyn, v letech 1296 ? 1306 pruským mistrem Konradem von Sack. Hrad se skládá z cihel a má formu čtverce s uzavřeným vnitřním dvorem, který byl ze čtyř stran od budovy vymezen křížovými chodbami.
Na předhradí z venkovní strany se nalézaly v rohovém bodě zakulacené věže s kvadratickým základem. Zachovalá zůstala jen jižní věž, postavena roku 1422 a vybavená střelnými zbraněmi. Do hradních sklepení zavírali nevraživé poddané. Jejich nářky jsou do dnes slyąet v žalářích...
Zachovala se také mučírna, z doby Německých rytířských řádů, s háky na deskách, na kterých byli zavěąeni vězni. Také když dnes kancelář polského turistického spolku a znalců rozhodne, mučírny dokáží jeątě dnes zapůsobit na návątevy. Před druhou světovou válkou existovala jeątě mísa s puklinou, sloužící k ?mučení kapkou vody?. Celé hodiny se sbírá kapka vody, která potom měla spadnout na vězně. Dokázalo to vězně dovézt k ąílenství a některé dokonce až k smrti. Skryté dveře, tajné východy a různé úkryty v 
Zamek w Golubiu-Dobrzyniu
Zamek w Golubiu na pocztówce z około 1918 roku
starém hradu byli dějistěm mnohých dramatických událostí. V jihozápadním hradu se nacházelo velké předhradí ve tvaru obdelníku, chráněné obranou zdí a čtyřmi rohovými věžmi.
Roku 1410 dobila hrad armáda Vladislava Jagelonského. Avąak následujícího roku byl hrad opět v rukou Německých rytířských řádů.
V roce 1422 byl znovu dobit Polskem. Vladislav Jagelonský hrad obsadil s polskou družinou a nařídil strhnutí venkovní jižní veže hradu. Patrně byla v tomhle obléhání lehce obsaditelná. Střelba polských děl značně poąkodila tlusté obranné zdi. Což bylo zavrąeno nezbytnými opravářskými pracemi.
Pomocí lsti roku 1462 znovu hrad získali do své moci Německé rytířské řády.
Ale už po čtyř letech patřil hrad k panství Kazimíra Jagelonského, který zde zařídil zemský úřad.
V 16.století byl dříve nudně gotický hrad předělán do velmi elegantního pozdněrenesančního stylu. Na zdech byla krásná atika. Do velkého kruhu namalovali polsko-pruský znak. Na krajích hradu vznikly malé věžičky. Během deseti let se hrad změnil v nádhernou rezidenci.
Král Zigmund III. Waza jej poté 
Zamek w Golubiu-Dobrzyniu
Zamek i miasto w latach 1738-1745 według rysunku Georga Friedricha Steinera
daroval své sestře Anně. Hrad Golub se tak stal často navątěvovaným místem. Anna Wazowna se zajímala jak o mnoho oblastí vědy, tak i o botaniku. Na starém opevnění tak vznikly krásné zahrady v italském stylu, ve kterých se začal pěstovat poprvé v Polsku tabák jako okrasná květina.
Mezitím hrad zaplavili a zpustoąili ąvédové.
Francouzové zde zařídili v době Napoleonských válek nemocnici.
V roku 1842 a 1867 zničil prudký vítr části atiky. Hrad chátral.
Po druhé světové válce se tahle nádherná stavba kulturně adaptovala. V hradu se nalézá regionální muzeum, knihovna i hotel.
Pod patronátem polského spolku pro turistiku a zeměznalectví se organizovali řecnické soutěže, rytířské turnaje na hradním nádvoří a koncerty v středověkých komnatách.
Do dnes se vypráví, že Anna Wazowna se zde čas od času ukáže a chodí bez cíle jako náměsíčná hradními sály. Říká se, že hlídá své panství. Strach před bílou 
Zamek w Golubiu-Dobrzyniu
Fotografia z między wojennej widokówki
paní ochránil hrad údajně před mnoho zloději. Někteří jsou ochotni přísahat, že ten kdo si něco přeje v ložnici královny, přání se z jistotou splní. Přání se splnilo i samotnému ministrovi.
Nachází se zde také schody, na nichž jezdil rytíř na svém koni, do sálu v prvním poschodí. Dříve to bylo běžné. Běda, když ąel někdo nahoru pěąky! Pověst říká, že v neočekávaném momentu sám rytíř bez koně zařehtá. Jednou to někoho zastihne během jeho svatby.
Staré zdi jistě jeątě vąechny tajemství neprozradili!
Zamek w Golubiu-Dobrzyniu - Foto: ZeroJeden, I 2003 Zamek w Golubiu-Dobrzyniu - Foto: ZeroJeden, VI 2008 Zamek w Golubiu-Dobrzyniu - fot. ZeroJeden, III 2012 Zamek w Golubiu-Dobrzyniu - fot. ZeroJeden, III 2012 Zamek w Golubiu-Dobrzyniu - fot. ZeroJeden, III 2012 Zamek w Golubiu-Dobrzyniu - fot. ZeroJeden, III 2012 Zamek w Golubiu-Dobrzyniu - Zamek w Golubiu w 1925 roku Zamek w Golubiu-Dobrzyniu - Tygodnik Illustrowany 1915 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Golubiu-Dobrzyniu - Fotografia z między wojennej widokówki Zamek w Golubiu-Dobrzyniu - Zamek w Golubiu na zdjęciu lotniczym z okresu międzywojennego Zamek w Golubiu-Dobrzyniu - Zamek w Golubiu na zdjęciu Adama Lenkiewicza z 1939 roku Zamek w Golubiu-Dobrzyniu - Foto: ZeroJeden, XI 2005 Zamek w Golubiu-Dobrzyniu - Zamek w Golubiu na pocztówce z około 1918 roku Zamek w Golubiu-Dobrzyniu - Golub-Dobrzyń na pocztówce z okresu międzywojennego Zamek w Golubiu-Dobrzyniu - Zamek w Golubiu na pocztówce z 1914 roku Zamek w Golubiu-Dobrzyniu - Zamek w Golubiu na zdjęciu z lat 1916-24 roku Zamek w Golubiu-Dobrzyniu - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2018 Zamek w Golubiu-Dobrzyniu - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2018 Zamek w Golubiu-Dobrzyniu - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2018 Zamek w Golubiu-Dobrzyniu - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2018 Zamek w Golubiu-Dobrzyniu - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2018 Zamek w Golubiu-Dobrzyniu - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2018 Zamek w Golubiu-Dobrzyniu - Foto: ZeroJeden, XI 2005 Zamek w Golubiu-Dobrzyniu - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, VII 2020 Zamek w Golubiu-Dobrzyniu - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, VII 2020 Zamek w Golubiu-Dobrzyniu - Foto: ZeroJeden, VI 2008 Zamek w Golubiu-Dobrzyniu - fot. ZeroJeden, III 2012 Zamek w Golubiu-Dobrzyniu - fot. ZeroJeden VI 2003 Zamek w Golubiu-Dobrzyniu - fot. ZeroJeden, III 2012 Zamek w Golubiu-Dobrzyniu - Zamek w Golubiu na zdjęciu lotniczym z okresu międzywojennego Zamek w Golubiu-Dobrzyniu - Foto: ZeroJeden, XI 2005 Zamek w Golubiu-Dobrzyniu - Plan zamku według R. Szyszkiewicza  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>źródło</a>] Zamek w Golubiu-Dobrzyniu - Plan zamku i podzamcza w Golubiu, 'Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Strasburg', 1891 Zamek w Golubiu-Dobrzyniu - Zamek i miasto na sztychu Erika Dahlbergha z dzieła Samuela Pufendorfa 'De rebus a Carolo Gustavo gestis', 1656 rok Zamek w Golubiu-Dobrzyniu - Plan zamku w Golubiu, 'Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Strasburg', 1891 Zamek w Golubiu-Dobrzyniu - Widok zamku według rysunku Conrada Steinbrechta z końca XIX wieku  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=211&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(211);return false;'>źródło</a>] Zamek w Golubiu-Dobrzyniu - Zamek od strony południowej, rysunek Teofila Żebrawskiego z 1826 roku Zamek w Golubiu-Dobrzyniu - Rekonstrukcja średniowiecznego zamku według I.Słowińskiego, zaczerpnięte z: Andrzej Pabian, Waldemar Rozynkowski 'Zamki krzyżackie na ziemi chełmińskiej' Zamek w Golubiu-Dobrzyniu - Rekonstrukcja zamku w XIV wieku według Jana Salma, 'Leksykon zamków w Polsce'  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>źródło</a>] Zamek w Golubiu-Dobrzyniu - Zamek i miasto w latach 1738-1745 według rysunku Georga Friedricha Steinera Zamek w Golubiu-Dobrzyniu - Zamek na litografii Napoleona Ordy, 'Album Widoków', Seria 5, 1880 Zamek w Golubiu-Dobrzyniu - Zamek w Golubiu, 'Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Strasburg', 1891 Zamek w Golubiu-Dobrzyniu - Zamek w Golubiu, 'Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Strasburg', 1891 Zamek w Golubiu-Dobrzyniu - Zamek w Golubiu, 'Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Strasburg', 1891 Zamek w Golubiu-Dobrzyniu - Rysunek z 1923 roku

Ukáz na mapěSerwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.