Hrady a zámky Polska
Update
UŸivatel:

Heslo:

neodhla±ovat

ZaloŸení úètu
blank
blankInowłódz - Wersja polskaInowłódz - English version

Hrad ve mìstì Inowłódz

  

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se pűihlásit)blanktlo


Pűeklad:

DLokalizacja zamku na mapie Polskio XVII. století stál nad Pilicí královskę zámek, kterę byl rozbit bìhem ±védského taŸení. Byl postaven Kazimírem Velkęm v gotickém stylu ve XIV. století na obdélníkovém pùdorysu s dvìma nároŸními osmibokęmi vìŸemi, obklopenę pűíkopem. StráŸil vębìrèí daní a obchodní cestu do Torunia.
V první polovinì XVI. století byl pűestavìn a opevnìn. Dodnes se zachovaly fragmenty zdí pűízemí, stopy vìŸe a obrys pűíkopu.
Zamek w Inowłodzu - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Inowłodzu - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Inowłodzu - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Inowłodzu - Foto: ZeroJeden, IV 2007 Zamek w Inowłodzu - Foto: ZeroJeden, IV 2007 Zamek w Inowłodzu - Foto: ZeroJeden, IV 2007 Zamek w Inowłodzu - Foto: ZeroJeden, IV 2007 Zamek w Inowłodzu - Foto: ZeroJeden, VIII 2009 Zamek w Inowłodzu - Foto: ZeroJeden, VIII 2009 Zamek w Inowłodzu - Foto: ZeroJeden, VIII 2009 Zamek w Inowłodzu - Foto: ZeroJeden, VIII 2009 Zamek w Inowłodzu - Widok z lotu ptaka, fot. ZeroJeden, V 2020 Zamek w Inowłodzu - Widok z lotu ptaka, fot. ZeroJeden, V 2020 Zamek w Inowłodzu - Widok z lotu ptaka, fot. ZeroJeden, V 2020 Zamek w Inowłodzu - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Inowłodzu - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Inowłodzu - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Inowłodzu - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Inowłodzu - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Inowłodzu - Rzut zamku z II połowy XIV wieku według Jerzego Augustyniaka Zamek w Inowłodzu - Rzut zamku z połowy XVI wieku według Jerzego Augustyniaka Zamek w Inowłodzu - Rekonstrukcja według Jerzego Augustyniaka, rys. Adam Rosiński  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=215&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(215);return false;'>Œródło</a>] Zamek w Inowłodzu - Rekonstrukcja zamku w Inowłodzu
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.