Hrady a zámky Polska
Update
Uľivatel:

Heslo:

neodhla±ovat

Zaloľení účtu
blank
blankJanowice Wielkie - Wersja polska

Hrad ve městě Janowice Wielkie

 (Janowice Wielkie • Bolczów • Bolzenschloss • Jannowitz) 

Legendy
blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo

Název podobné Janowice Wielkie • Bolczów • Bolzenschloss • Jannowitz:    Janowice Wielkie · Rakowice Wielkie · Janowiec · Rakowice Wielkie · Janowiczki ·


Překlad:

DLokalizacja zamku na mapie Polskiějiny zámku rodu Bolczů začínají s osobou kníľete Bolcze, který jej dal postavit je±tě před rokem 1375 na vysoké ľulové skále. Tento původní zámek stával v severozápadní části stávajícího areálu zřícenin. Východní i západní stranu zámku vľdy chránily vysoké strmé skály, spojené od jihu a severu hradbami. Na takto vzniklém malém nádvoří se nacházela vodní cisterna. Na vy±±í skále na východě byla čtyřboká věľ, u severní hradby stávala obytná budova, z níľ se dochovaly jen základy. V jiľní hradbě byla situována vstupní brána. V roce 1433 svidničtí mě±»ané původní zámek zničili. Při jeho obnově pak byla zástavba roz±ířena i na skály, táhnoucí se jiľně od původní zástavby. Tenkrát vzniklo druhé nádvoří a hlavní brána musela být přesunuta do nejjiľněji vysunuté části zámku, kde byla také přistavěna ke skále přiléhající dal±í obranná věľ. V 16. stol. se stal majitelem zámku Justus Decjusz z Krakova. Pravděpodobně ve dvacátých letech 16. stol. byl před vstup do zámku přistavěn barbakán, přiléhající k věľi i ke skále a posilující jeho obranyschopnost. Je moľné, ľe při těchto stavebních úpravách byl na skále nad barbakanem postaven bastion, který byl později přestavěn. Zámek je ruinou jiľ od konce třicetileté války, kdyľ byl v roce 1645 zničen. Na počátku 20. stol. se objevily pokusy o vyuľití některých objektů původního zámku, jako útulku pro turisty. Ten v±ak jiľ neexistuje. 
Zamek Bolczów w Janowicach Wielkich
Foto: ZeroJeden, IX 2001
Zamek Bolczów w Janowicach Wielkich - Foto: ZeroJeden, IX 2001 Zamek Bolczów w Janowicach Wielkich - Foto: ZeroJeden, IX 2001 Zamek Bolczów w Janowicach Wielkich - Foto: ZeroJeden, IX 2001 Zamek Bolczów w Janowicach Wielkich - Foto: ZeroJeden, IX 2001 Zamek Bolczów w Janowicach Wielkich - Foto: ZeroJeden, IX 2001 Zamek Bolczów w Janowicach Wielkich - Foto: ZeroJeden, IX 2001 Zamek Bolczów w Janowicach Wielkich - Foto: ZeroJeden, IX 2001 Zamek Bolczów w Janowicach Wielkich - Foto: ZeroJeden, IX 2001 Zamek Bolczów w Janowicach Wielkich - Foto: ZeroJeden, IX 2001 Zamek Bolczów w Janowicach Wielkich - Dziedziniec zamkowy na zdjęciu Viktora Schaetzke z dwudziestolecia międzywojennego Zamek Bolczów w Janowicach Wielkich - Zamek Bolczów w 1922 roku Zamek Bolczów w Janowicach Wielkich - Foto: ZeroJeden, IX 2001 Zamek Bolczów w Janowicach Wielkich - Wyposażenie schroniska w 1935 roku Zamek Bolczów w Janowicach Wielkich - Robert Weber, Schlesische Schlosser, 1909 Zamek Bolczów w Janowicach Wielkich - Widok z lotu ptaka od południowego-wschodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek Bolczów w Janowicach Wielkich - Widok z lotu ptaka od południowego-wschodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek Bolczów w Janowicach Wielkich - Widok z lotu ptaka od południa, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek Bolczów w Janowicach Wielkich - Zamek Bolczów na pocztówce z 1902 roku Zamek Bolczów w Janowicach Wielkich - Zamek Bolczów na pocztówce z 1905 roku Zamek Bolczów w Janowicach Wielkich - Zamek Bolczów na pocztówce z 1912 roku Zamek Bolczów w Janowicach Wielkich - Zamek Bolczów na pocztówce z 1915 roku Zamek Bolczów w Janowicach Wielkich - Zamek Bolczów na pocztówce z 1920 roku Zamek Bolczów w Janowicach Wielkich - Brama zamkowa od strony dziedzińca na zdjęciu z okresu międzywojennego Zamek Bolczów w Janowicach Wielkich - Zamek Bolczów na zdjęciu z 1925 roku Zamek Bolczów w Janowicach Wielkich - Zamek Bolczów na pocztówce z lat 1915-25 Zamek Bolczów w Janowicach Wielkich - Zamek Bolczów na pocztówce z lat 20. XX wieku Zamek Bolczów w Janowicach Wielkich - Zamek Bolczów na zdjęciu z lat 20. XX wieku Zamek Bolczów w Janowicach Wielkich - Zamek Bolczów na pocztówce z okresu międzywojennego Zamek Bolczów w Janowicach Wielkich - Zamek Bolczów na zdjęciu z okresu międzywojennego Zamek Bolczów w Janowicach Wielkich - Zamek Bolczów na pocztówce z okresu międzywojennego Zamek Bolczów w Janowicach Wielkich - Wnętrze schroniska funkcjonuj±cego na zamku Bolczów w okresie międzywojennym na pocztówce z 1940 roku Zamek Bolczów w Janowicach Wielkich - Dziedziniec zamku Bolczów na zdjęciu z 1940 roku Zamek Bolczów w Janowicach Wielkich - Ruiny zamku Bolczów na zdjęciu Roberta Halma z 1890 roku Zamek Bolczów w Janowicach Wielkich - Zamek Bolczów na widokówce z 1924 roku Zamek Bolczów w Janowicach Wielkich - Ruiny zamku Bolczów na widokówce z 1921 roku Zamek Bolczów w Janowicach Wielkich - Foto: ZeroJeden, IX 2001 Zamek Bolczów w Janowicach Wielkich - Foto: ZeroJeden, IX 2001 Zamek Bolczów w Janowicach Wielkich - Foto: ZeroJeden, IX 2001 Zamek Bolczów w Janowicach Wielkich - Foto: ZeroJeden, IX 2001 Zamek Bolczów w Janowicach Wielkich - Plan zamku według Mirosława Przyłęckiego 'Zamek Bolczów' Zamek Bolczów w Janowicach Wielkich - Rekonstrukcja zamku według rysunku R.Wagnera  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=160&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(160);return false;'>Ľródło</a>] Zamek Bolczów w Janowicach Wielkich - Miedzioryt J.K.Richtera według rysunku Reinharda, 1801  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=456&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(456);return false;'>Ľródło</a>] Zamek Bolczów w Janowicach Wielkich - Rysunek E.Kruschte z 1925 roku, V.Schaetzke - Schlesische Burgen und Schlösser Zamek Bolczów w Janowicach Wielkich - Litografia Theodora Blatterbauera z połowy XIX wieku z teki Alberta Dunckera Zamek Bolczów w Janowicach Wielkich - Drzeworyt, Tygodnik Illustrowany 1881 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek Bolczów w Janowicach Wielkich - Ruiny zamku Bolczów na rycinie według rysunku Christopha Nathe z 1806 roku Zamek Bolczów w Janowicach Wielkich - Ruiny zamku Bolczów na litografii z 1827 roku, Friedrich Gottlob Endler
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.