Hrady a zámky Polska
Update
Uživatel:

Heslo:

neodhlaąovat

Založení účtu
blank
blankJanowiec - Wersja polskaJanowiec - Deutsch

Hrad ve městě Janowiec

  

Zmínky
blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo

Název podobné Janowiec:    Janowiczki · Jannowitz · Janowice Wielkie ·


Překlad:

pLokalizacja zamku na mapie Polskirvní zmínka o janovském zámku pochází ze zakládací listiny ( lokačního privilegia) Zikmunda (Zygmunta) Starého z roku 1537. Zámecká budova s bastiony byla postavena Petrem Firlejem z rodu (erbu) Lewartů mezi lety 1526 - 1537 zřejmě na místě starąích opevnění. Od samého počátku zabírala pevnost tutéž rozlohu, jakou má dodnes. Pouze na severní straně byly na místě staré věže postaveny čeledníky. Podobu Firlejovského zámku určil předevąím terén. Stavba je vedena na návrąí ostrohu, čelem je obrácena k příkopu, který ji odděluje od zbytku vrąku. Z ostatních stran 
Zamek w Janowcu
Foto: JAPCOK, IV 2002
jej chránily strmé srázy. Nejsilnějąí fortifikace jej chránily ze strany příkopu - na severní straně stávala velká baąta a vstupní bránu chránila bránová věž, sloužící jak k obranným, tak i obytným účelům. Na jižní straně stávala menąí baąta. V polovině délky severní a jižní hradby stávaly jeątě dvě obranné a obytné věže. Celý objekt se zužoval směrem k západu a uzavírala jej nevelká budova v jihozápadním nároží. Zřejmě celá část zámeckého areálu západně od jižní a severní věže sloužila k hospodářským účelům. Hlavním stavebním materiálem byl místní kámen, ale tu a tam byly použity také cihly. Po smrti Petra Firleje zdědil zámek jeho syn Ondřej. Zámek se stal jeho jediným sídlem a proto zde dal provést řadu úprav, které posílily jeho rezidenční charakter. S přestavbami se začalo v roce 1565 a jejich vedení bylo svěřeno jednomu z nejlepąích architektů, kteří v renesančním Polsku působili - Santi - Guccimu. Při přestavbě byla rezidenční a hospodářská část zámku oddělena zdí, která vąak spojila severní a jižní věž a umožnila propojit novou a starou zástavbu. Nově byla postavena dvě palácová křídla, jedno mezi severní věží a velkou baątou v severovýchodním nároží, druhé mezi jižní věží a hlavní branou. Ze strany nádvoří získalo jižní křídlo arkády, okna na vnějąí fasádě byla zaklenuta půlkruhovou klenbou. Obě nová křídla byla z vnějąí strany korunována atikou. Po smrti Ondřeje Firleje v roce 1585 zámek krátce obývali Dulątí z Přegoně (Przegonia). Po nich přeąel do vlastnictví Tarlů. Ti dali postavit daląí křídla. Ochrannou zeď ponechali pouze na severní straně menąího nádvoří. Mezi branou a baątou vyrostlo východní 
Zamek w Janowcu
Foto: JAPCOK, IV 2002
křídlo, které baątu zcela pohltilo. Ze strany nádvoří mělo sloupové arkády a směrem do příkopu okna s renesančními ąambránami a skromnou malířskou výzdobu s motivy postav vojáků. Jižní křídlo z časů Ondřeje Firleje prodloužili Tarlovątí od jižní věže až k západnímu konci zástavby a aby dosáhli jednotného vzhledu celého křídla, odstranili půlkruhové záklenky oken na firlejovské části. V jihovýchodním a jihozápadním nároží zámku pak na místě bývalé baąty a menąí budovy dali postavit válcové věže. Celá hospodářská část byla přestavěna na reprezentační palác a na místě severní věže byly roząířeny čeledníky.
V roce 1654 se stali majiteli zámku Lubomirątí. Kol. r. 1664 pozvali do Janovce Tylmana z Gamerenu, který pro ně navrhl stavbu kaple, realizovanou při zdi, oddělující obě zámecká nádvoří. V roce 1783 zámek koupil od Lubomirských Mikuláą Piaskovský z rodu Junoszů a sídlil zde až do své smrti v roce 1803. S ním skončily slavné časy Janovecké rezidence. Zámek byl opuątěn a začal chátrat. Následní majitelé Janovce soudili, že výdaje na tak velký objekt jsou neúnosně velké. Do roku 1928 sloužil zámek jako zdroj stavebního materiálu. V tom roce jej zakoupil Leon Kozlowský, který začal jeątě před vypuknutím II. světové války s rekonstrukcí zdí. ąkody, vzniklé na konci války vąak zničily více, než Leon stihl opravit.
Leon Kozlowský byl majitelem zámku i v časech socialistického Polska, ale obnovu zámku vzdal. V roce 1975 odprodal zámek muzeu Kazimíra Dolního (Kazimierza Dolnego).
V roce 1976 byly zahájeny práce, konzervující zříceninu zámku. Trvaly až do 90. let. V roce 1993 bylo přijato rozhodnutí obnovit část křídel 
Zamek w Janowcu
Foto: ZeroJeden, VI 2003
a zřídit v nich hotel, kavárnu, muzeum a kulturní centrum.
Zamek w Janowcu - Zamek w Janowcu na zdjęciu Leonarda Witkowskiego z lat 1867-1890 Zamek w Janowcu - Foto: JAPCOK, IV 2002 Zamek w Janowcu - Ruiny zamku na widokówce z lat 20. XX wieku Zamek w Janowcu - Ruiny zamku w Janowcu na zdjęciu Kazimierza Stefańskiego sprzed 1918 roku Zamek w Janowcu - Foto: ZeroJeden, VI 2003 Zamek w Janowcu - Foto: ZeroJeden, VI 2003 Zamek w Janowcu - Foto: ZeroJeden, VIII 2005 Zamek w Janowcu - Foto: ZeroJeden, VI 2003 Zamek w Janowcu - Foto: JAPCOK, VI 2003 Zamek w Janowcu - Zamek w Janowcu na pocztówce z 1914 roku Zamek w Janowcu - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2018 Zamek w Janowcu - Foto: JAPCOK, VI 2003 Zamek w Janowcu - Foto: ZeroJeden, IV 2002 Zamek w Janowcu - Foto: JAPCOK, VI 2003 Zamek w Janowcu - Foto: ZeroJeden, IV 2002 Zamek w Janowcu - Foto: JAPCOK, VI 2003 Zamek w Janowcu - Foto: ZeroJeden, VI 2003 Zamek w Janowcu - Foto: JAPCOK, IV 2002 Zamek w Janowcu - Foto: ZeroJeden, IV 2002 Zamek w Janowcu - Foto: ZeroJeden, VI 2003 Zamek w Janowcu - Foto: JAPCOK, IV 2002 Zamek w Janowcu - Foto: ZeroJeden, VI 2003 Zamek w Janowcu - Zamek w Janowcu na zdjęciu z okresu międzywojennego Zamek w Janowcu - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2018 Zamek w Janowcu - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2018 Zamek w Janowcu - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2018 Zamek w Janowcu - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2018 Zamek w Janowcu - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2018 Zamek w Janowcu - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2018 Zamek w Janowcu - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2018 Zamek w Janowcu - Foto: JAPCOK, VI 2003 Zamek w Janowcu - Ruiny zamku w Janowcu na zdjęciu z okresu międzywojennego Zamek w Janowcu - Foto: JAPCOK, VI 2003 Zamek w Janowcu - Foto: JAPCOK, IV 2002 Zamek w Janowcu - Foto: JAPCOK, VI 2003 Zamek w Janowcu - Foto: ZeroJeden, VIII 2005 Zamek w Janowcu - Foto: ZeroJeden, VIII 2005 Zamek w Janowcu - Plan zamku w XVII wieku według Stanisława Medekszy 'Bastejowe fortyfikacje zamku w Janowcu' Zamek w Janowcu - Rekonstrukcja wyglądu zamku z początku XVI wieku. Widok od strony północno-wschodniej według Tadeusza Augustynka  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=68&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(68);return false;'>źródło</a>] Zamek w Janowcu - Drzeworyt według rysunku W.Gościmskiego, Tygodnik Powszechny 46, 1884 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Janowcu - Zamek na litografii Napoleona Ordy, 'Album Widoków', Seria 8, 1882 Zamek w Janowcu - Zamek w Janowcu na rysunku Jana Olszewskiego z 1904 roku Zamek w Janowcu - Zamek w Janowcu, akwarela Teodora Chrząńskiego, 'Kazimierza Stronczyńskiego opisy i widoki zabytków w Królestwie Polskim (1844-1855)' Zamek w Janowcu - Zamek w Janowcu na akwareli Napoleona Ordy sprzed 1883 roku Zamek w Janowcu - Rekonstrukcja wyglądu zamku z początku XVI wieku. Widok od strony południowo-zachodniej według Tadeusza Augustynka  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=68&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(68);return false;'>źródło</a>] Zamek w Janowcu - Rekonstrukcja wyglądu zamku z 3 ćwierci XVII wieku. Widok od strony południowo-zachodniej według Tadeusza Augustynka  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=68&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(68);return false;'>źródło</a>] Zamek w Janowcu - Rekonstrukcja wyglądu zamku z 3 ćwierci XVII wieku. Widok od strony północno-wschodniej według Tadeusza Augustynka  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=68&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(68);return false;'>źródło</a>] Zamek w Janowcu - Zamek na sztychu Erika Dahlbergha z dzieła Samuela Pufendorfa 'De rebus a Carolo Gustavo gestis', 1656 rok Zamek w Janowcu - Drzeworyt według fotografii Leonarda Witkowskiego, Tygodnik Illustrowany 1866 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Janowcu - Zamek w Janowcu na litografii Armana Théophila Cassagne z 1857 roku Zamek w Janowcu - Drzeworyt według rysunku Kostrzewskiego, Tygodnik Illustrowany 1861 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Janowcu - Widok zamku w 1792 roku na akwareli Zygmunta Vogla

Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.