Hrady a zámky Polska
Update
UŸivatel:

Heslo:

neodhla±ovat

ZaloŸení úètu
blank
blankJegławki - Wersja polska

Hrad ve mìstì Jegławki

 (Jegławki • Jäglack) 

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se pűihlásit)blanktlo


Pűeklad:

DLokalizacja zamku na mapie Polskine±ní palác byl postaven v roce 1848, ale dűíve zde stálo opevnìné sídlo. Pravdìpodobnì v XV. století zde postavili zdìnę dvùr kűiŸáci. V XVII. století byl ale rozebrán a zachoval se z nìho jedinì dvoupodleŸní sklep, kterę Georg Dehio, kterę zde provádìl ±etűení po druhé svìtové válce, datuje na XVI. století. Sklep má válenou klenbu a kűíŸovou.
Kolem zámku z roku 1848 byl zaloŸenę park, teï silnì zanedbanę. V roce 1945 patűil rodinì Siegfriedù.
Dwór w Jegławkach - Foto: ZeroJeden, VII 2006 Dwór w Jegławkach - Foto: ZeroJeden, VII 2006 Dwór w Jegławkach - Foto: ZeroJeden, VII 2006 Dwór w Jegławkach - Foto: ZeroJeden, VII 2006 Dwór w Jegławkach - Widok z lotu ptaka od południowego-wschodu, fot. ZeroJeden, IX 2012 Dwór w Jegławkach - Widok z lotu ptaka od południa, fot. ZeroJeden, IX 2012 Dwór w Jegławkach - Widok z lotu ptaka od południowego-zachodu, fot. ZeroJeden, IX 2012 Dwór w Jegławkach - Zamek w Jegławkach w 1932 roku Dwór w Jegławkach - Piwnice zamkowe w 1938 roku Dwór w Jegławkach - Plan zamku w Jegławkach z okresu miêdzywojennego
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.