Hrady a zámky Polska
Update
U¾ivatel:

Heslo:

neodhla±ovat

Zalo¾ení úètu
blank
blankKamienna Góra - Wersja polska

Hrad ve mìstì Kamienna Góra

 (Kamienna Góra • Stra¿a • Krzepielów) 

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se pøihlásit)blanktlo

Název podobné Kamienna Góra • Krzepielów • Stra¿a:    Kamienna Góra - ksi±¿êcy · Góra · Krzepice · Krzelów · Stramechl · Strasburg · Kamieniec · Kamieniec ·


Pøeklad:

oLokalizacja zamku na mapie Polskibchodní osada se rozvinula v Kamiennej Górze v poèátcích XIII. století a první zámek nazývaný "Stra¿a" byl postaven v druhé polovinì XIII. století. Plnil hlavní obrannou roli Svidnického kní¾ectví ze strany Èech. Bìhem husitských válek byl ale znièen a jedinì èlenitý povrchu svìdèí o jeho bývalé existenci.
Zamek Stra¿a w Kamiennej Górze - Foto: ZeroJeden, VI 2007 Zamek Stra¿a w Kamiennej Górze - Foto: ZeroJeden, VI 2007 Zamek Stra¿a w Kamiennej Górze - Foto: ZeroJeden, VI 2007 Zamek Stra¿a w Kamiennej Górze - Widok z lotu ptaka od po³udniowego-wschodu, fot. ZeroJeden, X 2013
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.