Hrady a zámky Polska
Update
Uživatel:

Heslo:

neodhlaąovat

Založení účtu
blank
blankKamienna Góra - książęcy - Wersja polska

Hrad ve městě Kamienna Góra - książęcy

 (Kamienna Góra - książęcy • Grodztwo • Kreppelhof • Landeshut) 

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo

Název podobné Kamienna Góra - książęcy • Grodztwo • Kreppelhof • Landeshut:    Góra · Kamienna Góra · Grodziec · Landeck · Grodziec · Grodzisko · Grodzisko · Grodno · Grodzisko · Groddek · Grodziszcze · Grodziszcze ·


Překlad:

pLokalizacja zamku na mapie Polskiodle Bohdana Guerquina byl v první polovině XVI. století Józefem Pilchem v letech 1566-1569 postaven severně od města, uprostřed luk nad Bobrem, nový zámek. Byl postaven na čtyřbokém půdorysu, obsahoval čtvercovou věže a čtvercový dvůr s podloubím. Až do dneąka se zachovaly kromě zdí zámku rovněž zbytky bastionového opevnění, které kdysi zesilovalo obranu zámku.
Zamek Grodztwo w Kamiennej Górze - Foto: ZeroJeden, VIII 2003 Zamek Grodztwo w Kamiennej Górze - Foto: ZeroJeden, VI 2007 Zamek Grodztwo w Kamiennej Górze - Robert Weber, Schlesische Schlosser, 1909 Zamek Grodztwo w Kamiennej Górze - Widok z lotu ptaka od południowego-wschodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek Grodztwo w Kamiennej Górze - Widok z lotu ptaka od południa, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek Grodztwo w Kamiennej Górze - Widok z lotu ptaka od południa, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek Grodztwo w Kamiennej Górze - Widok z lotu ptaka od południa, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek Grodztwo w Kamiennej Górze - Widok z lotu ptaka od południowego-zachodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek Grodztwo w Kamiennej Górze - Widok z lotu ptaka od południowego-zachodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek Grodztwo w Kamiennej Górze - Zamek Grodztwo na widokówce z 1904 roku Zamek Grodztwo w Kamiennej Górze - Zamek Grodztwo na widokówce z lat 30. XX wieku Zamek Grodztwo w Kamiennej Górze - Foto: ZeroJeden, VIII 2003 Zamek Grodztwo w Kamiennej Górze - Zamek Grodztwo na widokówce z początków XX wieku Zamek Grodztwo w Kamiennej Górze - Pałac w Kamiennej Górze w 1913 roku Zamek Grodztwo w Kamiennej Górze - Foto: ZeroJeden, VIII 2003 Zamek Grodztwo w Kamiennej Górze - Foto: ZeroJeden, VIII 2003 Zamek Grodztwo w Kamiennej Górze - Foto: ZeroJeden, VIII 2003 Zamek Grodztwo w Kamiennej Górze - Foto: ZeroJeden, VIII 2003 Zamek Grodztwo w Kamiennej Górze - Foto: ZeroJeden, VIII 2003 Zamek Grodztwo w Kamiennej Górze - Foto: JAPCOK, VIII 2003 Zamek Grodztwo w Kamiennej Górze - Foto: JAPCOK, VIII 2003 Zamek Grodztwo w Kamiennej Górze - Plan według Józefa Pilcha Zamek Grodztwo w Kamiennej Górze - Rycina F.B.Wernera z połowy XVIII wieku  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=435&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(435);return false;'>źródło</a>] Zamek Grodztwo w Kamiennej Górze - Drzeworyt z 1875 roku Zamek Grodztwo w Kamiennej Górze - Rysunek Schandera z lat 20. XX wieku, V.Schaetzke - Schlesische Burgen und Schlösser Zamek Grodztwo w Kamiennej Górze - Litografia Theodora Blatterbauera z połowy XIX wieku z teki Alberta Dunckera Zamek Grodztwo w Kamiennej Górze - Drzeworyt według Theodor Blätterbauer, Kreppelhof bei Landeshut vor der Restauration, Franz Schroller Schlesien t.1, 1885 Zamek Grodztwo w Kamiennej Górze - Wnętrza zamku na drzeworycie z 1875 roku
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.