Hrady a zßmky Polska
Update
Użivatel:

Heslo:

neodhla▒ovat

ZalożenÝ ˙Ŕtu
blank
blankKamie˝ Žl▒ski - Wersja polska

Hrad ve mýstý Kamie˝ Žl▒ski

  

Legendy
ZmÝnky
blankCestovßnÝ (MusÝte se p°ihlßsit)blanktlo


rLokalizacja zamku na mapie Polskiodina von Larisch zde postavila v roce 1779 zßmek. V roce 1989 zde nalezla sÝdlo kurie ▒lasko OpolskÚho biskupa.
Zamek w Kamieniu Žl▒skim - Foto: ZeroJeden, VIII 2003 Zamek w Kamieniu Žl▒skim - Zdjŕcie lotnicze, fot. ZeroJeden, VI 2020 Zamek w Kamieniu Žl▒skim - Zdjŕcie lotnicze, fot. ZeroJeden, VI 2020 Zamek w Kamieniu Žl▒skim - Foto: ZeroJeden, VIII 2003 Zamek w Kamieniu Žl▒skim - Foto: ZeroJeden, VIII 2003 Zamek w Kamieniu Žl▒skim - Foto: JAPCOK, VIII 2003 Zamek w Kamieniu Žl▒skim - Foto: JAPCOK, VIII 2003 Zamek w Kamieniu Žl▒skim - Widok od po│udniowego-wschodu, fot. ZeroJeden, III 2012 Zamek w Kamieniu Žl▒skim - fot. ZeroJeden, III 2012 Zamek w Kamieniu Žl▒skim - fot. ZeroJeden, III 2012 Zamek w Kamieniu Žl▒skim - Zdjŕcie z okresu miŕdzywojennego Zamek w Kamieniu Žl▒skim - Plan pa│acu wed│ug W.»urawskiego  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=1073&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(1073);return false;'>╝rˇd│o</a>] Zamek w Kamieniu Žl▒skim - Zamek na litografii z XIX wieku Zamek w Kamieniu Žl▒skim - Litografia Theodora Hennickego z po│owy XIX wieku z teki Alberta Dunckera
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.