Hrady a zámky Polska
Update
Uľivatel:

Heslo:

neodhla±ovat

Zaloľení účtu
blank
blankKro¶cienko - Wersja polska

Hrad ve městě Kro¶cienko

 (Kro¶cienko • Pieniny • Zameczek bł. Kingi) 

Zmínky
blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo

Název podobné Kro¶cienko • Pieniny • Zameczek bł. Kingi:    Zameczek · Pieniężno · Pień ·


Překlad:

nLokalizacja zamku na mapie Polskia strmé skále se nalézají nepatrné pozůstalosti zámku zvaného zámečkem blahoslavené Kingi nebo "Pieniny". Skála se nazývá Góra Zamkowa a nalézá se v masívu Trzech Koron. Kdy byl postaven se neví přesně, je ale známo, ľe na konci XIII. století zde nalezl přístře±í v době tatarských nájezdů Polský dvůr. V roce 1433 byl rozbit husity. Zůstalé zbytky jsou pokryté zemí a zarostlé, je moľno rozpoznat fragmenty zdí s okenním otvorem, dále také základy malé místnosti nebo ba±ty a také zbytky obranných zdí.
V roce 1938 T.Szczygielski zde prováděl archeologický výzkum. Z nalezených předmětů je moľné přibliľně určit čas výstavby a tím je druhá polovina XIII. století coľ by se shodovalo s faktem zmíněným vý±e.
Zamek Pieniny w Kro¶cienku - Foto: ZeroJeden, VII 2002 Zamek Pieniny w Kro¶cienku - Pozostało¶ci zamku na zdjęciu z 1930 roku Zamek Pieniny w Kro¶cienku - Pustelnia na widokówce z 1933 roku Zamek Pieniny w Kro¶cienku - Zamek Pieniny na zdjęciu z okresu międzywojennego Zamek Pieniny w Kro¶cienku - Foto: ZeroJeden, VII 2002 Zamek Pieniny w Kro¶cienku - Foto: ZeroJeden, VII 2002 Zamek Pieniny w Kro¶cienku - Foto: ZeroJeden, VII 2002 Zamek Pieniny w Kro¶cienku - Foto: ZeroJeden, VII 2002 Zamek Pieniny w Kro¶cienku - Foto: ZeroJeden, VII 2002 Zamek Pieniny w Kro¶cienku - Foto: ZeroJeden, VII 2002 Zamek Pieniny w Kro¶cienku - Foto: ZeroJeden, VII 2002 Zamek Pieniny w Kro¶cienku - Ruiny zamku w roku 1905 Zamek Pieniny w Kro¶cienku - Plan i rekonstrukcja zamku pienińskiego z 1863 roku według Szczęsnego Morawskiego Zamek Pieniny w Kro¶cienku - Rzut poziomy zamku według R.Brajera  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=86&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(86);return false;'>Ľródło</a>] Zamek Pieniny w Kro¶cienku - Ruiny zamku pienińskiego w 1860 roku, sztych B.Z.Stęczyńskiego  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=112&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(112);return false;'>Ľródło</a>]
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.