Hrady a zámky Polska
Update
Uľivatel:

Heslo:

neodhla±ovat

Zaloľení účtu
blank
blankKwa¶niów - Wersja polska

Hrad ve městě Kwa¶niów

  

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo


Překlad:

VLokalizacja zamku na mapie Polski roce 2001, během povrchových výzkumu v Kwa¶niowie, dva archeologové narazili na úplně neznámou budovu o věľovém charakteru vyuľívanou jako kůlna.
Teď je to přízemní budova poloľená na umělém náspu obehnána příkopem. Dříve v±ak měla více pater. V nadpraľí dveří je viditelné datum 1552, a místnost je klenutá válenou klenbou.
Také jsou patrné stopy po schodi±ti.
Bohuľel je nedostatek jakýchkoliv zmínek o tomto objektu. První zmínka o Kwa¶niowie pochází z roku 1388 a vyjmenovává majitelé vesnice - rytíře Dzierżka a Ja¶ka Kwa¶niowskich. Podle Długosza v XV. století stál ve vsi mlýn a hospoda.
®ena potkána na dvorku nyněj±ího vlastníka se nechtěla o focení objektu vůbec bavit. Na±těstí je věľ dobře viditelná z ulice :-).
Wieża w Kwa¶niowie - Foto: ZeroJeden, V 2005 Wieża w Kwa¶niowie - Foto: ZeroJeden, X 2005 Wieża w Kwa¶niowie - Foto: ZeroJeden, X 2005 Wieża w Kwa¶niowie - Widok z lotu ptaka od południowego-zachodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Wieża w Kwa¶niowie - Widok z lotu ptaka od zachodu, fot. ZeroJeden, X 2013
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.