Hrady a zámky Polska
Update
U¾ivatel:

Heslo:

neodhla±ovat

Zalo¾ení úètu
blank
blankMilicz - Wersja polska

Hrad ve mìstì Milicz

 (Milicz • Militsch) 

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se pøihlásit)blanktlo

Není pøelo¾eno.
Zamek w Miliczu - Foto: ZeroJeden, IX 2002 Zamek w Miliczu - Foto: ZeroJeden, IX 2002 Zamek w Miliczu - Foto: ZeroJeden, IX 2002 Zamek w Miliczu - Foto: ZeroJeden, IX 2002 Zamek w Miliczu - Foto: JAPCOK, VIII 2002 Zamek w Miliczu - Widok z lotu ptaka od zachodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Miliczu - Widok z lotu ptaka od pó³nocnego-zachodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Miliczu - Kurt Bimler, Die Schlesischen Massiven Wehrbauten, 1942  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=1078&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(1078);return false;'>¼ród³o</a>] Zamek w Miliczu - Rozwarstwienie chronologiczne (1 - po1319 roku, 2 - po³owa XIV-XV wiek, 3 - mur nowo¿ytny, 4 - rekonstrukcja)  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=435&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(435);return false;'>¼ród³o</a>] Zamek w Miliczu - Kurt Bimler, Die Schlesischen Massiven Wehrbauten, 1942  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=1078&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(1078);return false;'>¼ród³o</a>] Zamek w Miliczu - Miedzioryt F.B.Endlera wed³ug rysunku Schmita, 1807  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=456&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(456);return false;'>¼ród³o</a>] Zamek w Miliczu - Fryderyk Bernard Wernher, Topografia ¦l±ska 1744-1768
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.