Hrady a zámky Polska
Update
Uľivatel:

Heslo:

neodhla±ovat

Zaloľení účtu
blank
blankMy¶libórz - Wersja polskaMy¶libórz - English version

Hrad ve městě My¶libórz

 (My¶libórz • Rataj • Moisdorf) 

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo

Název podobné My¶libórz • Moisdorf • Rataj:    Ratibor ·


Překlad:

zLokalizacja zamku na mapie Polskiámek byl postaven na návr±í někdy na přelomu XIII. a XIV. století. Celou zástavbu tvořil vlastní zámek a dvě níľe poloľená podzámčí. Severovýchodní a východní. Teritorium zámku bylo v±ak z vět±í částí zničeno po otevření kamenolomu. Zachovaly se jen dva úseky zdí na jiľní straně.
Zamek w My¶liborzu - Foto: ZeroJeden, IX 2003 Zamek w My¶liborzu - Foto: ZeroJeden, IX 2003 Zamek w My¶liborzu - Foto: ZeroJeden, IX 2003 Zamek w My¶liborzu - Resztki wieży zamkowej na zdjęciu z 1930 roku
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.