Hrady a zámky Polska
Update
Uživatel:

Heslo:

neodhlaąovat

Založení účtu
blank
blankOlsztyn - Wersja polska

Hrad ve městě Olsztyn

 (Olsztyn • Holstein • Przymiłowice) 

Zmínky
blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo

Název podobné Olsztyn • Holstein • Przymiłowice:    Olsztynek · Olsztyn · Hohlstein ·


Překlad:

nLokalizacja zamku na mapie Polskiejstrarąím zděným objektem na hradě Olsztyn je kulatá věž, stojící na nejvyąím bodě vrchu. Pochází ze 13. století. Nedochovaly se žádné dokumenty, na jejichž základě by bylo možné doložit stavbu hrad, avąak podle provedených výzkumů můžeme tvrdit, že teprve Kazimír Veliký v polovině 14. století zvětąil obrannou základnu do rozměrů největąí tvrze v Krakovsko ? Čenstochovské Juře. Velikost celého objektu dokládá také změna názvosloví. Ve starąích dokumentech o procesu 
Zamek w Olsztynie
Foto: ZeroJeden, VII 2004
biskupa Jana Muskaty pohnaného před soud arcibiskupem Jakubem Świńkou se píąe o ?hradě Przymiłowice?, po výstavbě Kazimíra Velikého je hrad již nazýván ?Holstein? nebo ?Olstin?. Určitě se jedná o to samé místo, ale asi ne o ten stejný objekt.
Nejstarąí zmínka, která nepřímo dokládá existenci hradu, pochází z roku 1349. V dokumentu je zmíněn Zdziąko purkrabí de Olsten. 15.3.1369 pobýval král Kazimír Veliký na hradě, když udělil średzkie právo blízkému městu Przyboru. Tento dokument se dochoval až do dneąní doby. Je vąak dost pravděpodobné, že král již dříve několikrát pobýval na hradě.
Hrad, dnes zřícenina, se skládá ze tří částí. Horní hrad je nejstraří, jak bylo zmíněno dříve, věž pochází jeątě ze 13. století. Měří dnes 35 metrů, je válcovitého tvaru a je vystavěna z kamene. Její horní část byla dostavěna osmihrannými cihlami. Byla místem poslední obrany, vcházelo se do ní z hradeb. Kobka sloužila jako hladomorna. Na horním hradu byla velká jeskyně, která sloužila pro přechovávání potravin a munice. Průchody a chodby vytesané ve skále tvořily společně s přírodními 
Zamek w Olsztynie
fot. Kazimierz Broniewski, 1911
jeskyněmi rozsáhlý labyrint na území celého horního hradu.
Z prostředního hradu se dochovalo málo, podobně jako z dolního. V dolním hradu se nacházely hospodářské budovy, stáje, byty pro služebnictvo a daląí objekty. Kromě těchto tří částí, které spolu tvořily ucelený komplex, stála na protilehlém konci vrchu samostatná čtvercová baąta. Plnila pozorovací funkce a také obranné, z boku chránila přístup k hradu. Na hradě stále pobývala vojenská posádka krále Kazimíra.
Po vymření piastovské dynastie se hrad společně s několika daląímí okolními hrady dostal do rukou Vladislava Opolského. Byl to zbojník, také se tajně domlouval s křižáky, jeho počínání ukončil teprve Vladislav Jagellonský. Podařilo se mu získat zpět hrady držené Vladislavem Opolským, v roce 1396 po týdenním obléhání dobyl hrad Olsztyn, na němž opět usadil svoji stálou vojenskou posádku.
V roce 1587 se rozhořela o olsztýnský hrad bitva, o níž později psal Alexander Fredro i Vladislav Syrokomla. Do Polska vkročila vojska arciknížete Maxmiliána, v jejichž cestě stanul olsztýnský hrad, jehož posádce tehdy velel Kacper Karlinský. Rakuąané se rozhodli k únosu 
Zamek w Olsztynie
Zamek na litografii Napoleona Ordy, 'Album Widoków', Seria 7, 1881
jeho syna, kterého drželi v útočné linii. Podle tradice se říká, že nikdo nesměl vypálil na nepřítele, teprve Karlinský odpověděl prvním výstřelem. Ve válce zahynul jeho syn, ale vojska arciknížete Maxmiliána musela odtáhnout.
Zamek w Olsztynie - Foto: ZeroJeden, VIII 2002 Zamek w Olsztynie - Zamek na pocztówce z 1912 roku Zamek w Olsztynie - Foto: ZeroJeden, VII 2004 Zamek w Olsztynie - fot. Kazimierz Broniewski, 1911 Zamek w Olsztynie - Zamek na zdjęciu z 1899 roku Zamek w Olsztynie - Foto: ZeroJeden, IV 2009 Zamek w Olsztynie - Foto: ZeroJeden, VIII 2002 Zamek w Olsztynie - Widok zamku w 1920 roku Zamek w Olsztynie - Foto: ZeroJeden, VIII 2002 Zamek w Olsztynie - Foto: ZeroJeden, VII 2004 Zamek w Olsztynie - Foto: ZeroJeden, VIII 2002 Zamek w Olsztynie - Foto: JAPCOK, VIII 2002 Zamek w Olsztynie - Foto: ZeroJeden, X 2005 Zamek w Olsztynie - Foto: ZeroJeden, X 2005 Zamek w Olsztynie - Foto: ZeroJeden, VII 2004 Zamek w Olsztynie - Foto: ZeroJeden, VII 2004 Zamek w Olsztynie - Foto: ZeroJeden, VII 2004 Zamek w Olsztynie - Foto: ZeroJeden, VII 2004 Zamek w Olsztynie - Foto: ZeroJeden, VII 2004 Zamek w Olsztynie - Foto: ZeroJeden, VIII 2002 Zamek w Olsztynie - Foto: ZeroJeden, VII 2004 Zamek w Olsztynie - Foto: ZeroJeden, VII 2004 Zamek w Olsztynie - Foto: ZeroJeden, VII 2004 Zamek w Olsztynie - Foto: ZeroJeden, VII 2004 Zamek w Olsztynie - Foto: ZeroJeden, VII 2004 Zamek w Olsztynie - Foto: ZeroJeden, VII 2004 Zamek w Olsztynie - Foto: ZeroJeden, VII 2004 Zamek w Olsztynie - Foto: ZeroJeden, VII 2004 Zamek w Olsztynie - Foto: ZeroJeden, IV 2009 Zamek w Olsztynie - Foto: ZeroJeden, IV 2009 Zamek w Olsztynie - Foto: JAPCOK, VIII 2002 Zamek w Olsztynie - Foto: ZeroJeden, IV 2009 Zamek w Olsztynie - Foto: ZeroJeden, IV 2009 Zamek w Olsztynie - Foto: ZeroJeden, IV 2009 Zamek w Olsztynie - Foto: ZeroJeden, IV 2009 Zamek w Olsztynie - fot. Kazimierz Broniewski, 1911 Zamek w Olsztynie - fot. Kazimierz Broniewski, 1911 Zamek w Olsztynie - fot. Kazimierz Broniewski, 1911 Zamek w Olsztynie - fot. Kazimierz Broniewski, 1911 Zamek w Olsztynie - Zamek na zdjęciu z lat 40. XX wieku Zamek w Olsztynie - Zamek w Olsztynie na pocztówce z okresu międzywojennego Zamek w Olsztynie - Foto: JAPCOK, VIII 2002 Zamek w Olsztynie - Ruiny zamku w Olsztynie na zdjęciu Henryka Poddębskiego z 1932 roku Zamek w Olsztynie - Ruiny zamku w Olsztynie na zdjęciu Henryka Poddębskiego z 1932 roku Zamek w Olsztynie - fot. ZeroJeden, XII 2020 Zamek w Olsztynie - Plan zamku według 'Katalogu zabytków sztuki w Polsce' Zamek w Olsztynie - Rysunek Jana Gumowskiego z 1935 roku Zamek w Olsztynie - Widok ruin zamku w 1787 roku na akwareli Zygmunta Vogla Zamek w Olsztynie - Drzeworyt A.Malinowskiego, Tygodnik Illustrowany 1874 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Olsztynie - Drzeworyt według rysunku Kostrzewskiego, Tygodnik Illustrowany 1863 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Olsztynie - Zamek na litografii Napoleona Ordy, 'Album Widoków', Seria 7, 1881 Zamek w Olsztynie - Zamek w Olsztynie na stalorycie Antoniego Oleszczyńskiego z 1833 roku


Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.