Hrady a zámky Polska
Update
Uživatel:

Heslo:

neodhlaąovat

Založení účtu
blank
blankOpoczno - Wersja polska

Hrad ve městě Opoczno

  

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo


Překlad:

pLokalizacja zamku na mapie Polskiravděpodobně jeątě v první polovině 14. stol. založil město Kazimír Veliký. Nevíme jistě, kdy byla zahájena stavba zámku, ale jako součást fortifikačních systémů musel vzniknout společně s městskými hradbami v době založení města. Stál v jeho jižní části. První pramenné zmínky o zámku se objevují od roku 1399, kdy jsou připomínáni první opočenątí starostové. Pro nedostatek informací pramenných a nedostatečný archeologický průzkum nelze popsat středověkou podobu zámku. V 16. stol. byl tento zámek 
Zamek w Opocznie
Foto: ZeroJeden, VIII 2009
poąkozen a nějakou dobu nebyl obýván. Později byl obnoven.
V roce 1620 byla provedena revize zámku, ale ani zápis o ní nedává dost informací o jeho podobě. Popsán je jen stav několika pokojů, hradské kanceláře, bytu purkrabího a zmíněna je věž, v níž chybí schodiątě.
Po ąvédských válkách byl zámek opět silně poąkozen a později opět obnoven, ale v již značně změněné podobě, která zcela zastřela jeho původní vzhled. Z roku 1820 se dochoval původní plán zástavby, z něhož je zřejmé, že zámek měl obdélníkový půdorys. V roce 1824 byla na základech starąích staveb vystavěna zcela nová budova, která na zbylé zámecké budovy nenavazovala. Konečnou podobu získal zámek po Majewského přestavbě z meziválečného období.
Jak píąe Ryszard Rogiński, se zámkem v Opočně je spojena pověst o Kazimíru Velikém, jeho milence Esterce a tajné chodbě, která spojovala její dům se zámkem.
Zamek w Opocznie - Foto: ZeroJeden, VIII 2009 Zamek w Opocznie - Widok zamku z lotu ptaka, fot. ZeroJeden VIII 2018 Zamek w Opocznie - Widok zamku z lotu ptaka, fot. ZeroJeden VIII 2018 Zamek w Opocznie - Widok zamku z lotu ptaka, fot. ZeroJeden VIII 2018 Zamek w Opocznie - Widok zamku z lotu ptaka, fot. ZeroJeden VIII 2018 Zamek w Opocznie - Zamek w Opocznie na zdjęciu z okresu międzywojennego Zamek w Opocznie - Foto: ZeroJeden, IV 2006 Zamek w Opocznie - Zamek na widokówce z 1938 roku Zamek w Opocznie - Zamek na widokówce z 1915 roku Zamek w Opocznie - Foto: ZeroJeden, IV 2006 Zamek w Opocznie - Foto: ZeroJeden, IV 2006 Zamek w Opocznie - Foto: ZeroJeden, VIII 2009 Zamek w Opocznie - Widok zamku z lotu ptaka, fot. ZeroJeden VIII 2018 Zamek w Opocznie - Drzeworyt, Kłosy 460, 1874 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.