Hrady a zámky Polska
Update
Uživatel:

Heslo:

neodhlaąovat

Založení účtu
blank
blankPołczyn-Zdrój - Wersja polskaPołczyn-Zdrój - English version

Hrad ve městě Połczyn-Zdrój

 (Połczyn-Zdrój • Bad Polzin • Polzin) 

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo


Překlad:

pLokalizacja zamku na mapie Polskirvní zámek dal v Polczyni postavit kol. roku 1290 Bohuslav IV. ąvidnický region byl tenkrát součástí Brandenburska a Polczyn stál na hranicích mezi Brandenburskem a Pomořanskem. Nevíme, zda byl tento první zámek zděný. Nevíme ani, zda stával tam, co stojí zámek dneąní. Během archeologických výzkumů, prováděných na zámeckém návrąí T. Nawrolským, nebyly nalezeny žádné relikty, pocházející z dob před 15. stoletím. To může znamenat, že starý zámek byl buď na jiném místě, nebo že před vlastní stavbou nového objektu byly vąechny objekty beze zbytku odstraněny a stavební místo bylo srovnáno odvozem zeminy.
První zámek byl knížecím majetkem do začátku 14. stol. , kdy byl knížetem Warcislavem převeden do vlastnictví rodu Wedelů. Ti zde vystavěli zděnou tvrz. V roce 1337 se dostal Hasso Wedel do sporu s 
Zamek w Połczynie-Zdroju
Foto: ZeroJeden, IV 2005
brandenburskými, kteří brzy na to jeho tvrz obsadili. V roce 1389 připadl Polczyn rodu Manteufflů. V roce 1500 zámek zcela zničil požár a kol. r. 1515 nechal Kurt Manteuffel vystavět nový. Na návrąí poblíž brodu přes Wogru byla vystavěna obytná věž na čtvercovém půdorysu o straně přibližně 12 metrů. Je možné, že tato věž byla postavena na zbytcích starąí budovy. Chránila ji obvodová zeď, která uzavírala dvůr ve tvaru pětiůhelníka a podzámčí mohlo být situováno na severní straně. Brána sousedila pravděpodobně s věží na jižní straně. Po roce 1525 byla nově postavena křídla jižní a severní. V roce 1654 se zámek ocitl v rukou pánů von Krockovů. V letech 1770 ? 1772 Antonín von Krockow dal rozebrat zámecké zdi a od základu zde nechal vystavět nový dvoukřídlový barokní palác. Jediným pozůstatkem po bývalém zámku jsou zbytky přízemí čtyřboké věže v jižní části nového západního křídla. Zámek von Krockovů byl přestavěn v 19. stol. a po ąkodách z druhé světové války byl restaurován. Dnes slouží kulurně osvětovým účelům.
Zamek w Połczynie-Zdroju - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Połczynie-Zdroju - Zamek w Połczynie na zdjęciu z okresu międzywojennego Zamek w Połczynie-Zdroju - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Połczynie-Zdroju - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Połczynie-Zdroju - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Połczynie-Zdroju - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Połczynie-Zdroju - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Połczynie-Zdroju - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Połczynie-Zdroju - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Połczynie-Zdroju - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Połczynie-Zdroju - Rzut analityczny piwnic zamku według Zbigniewa Radackiego (a - około 1515 roku, b - połowa XVIII wieku)  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=101&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(101);return false;'>źródło</a>]  <!--[<a href='401' title='Zamek w Połczynie-Zdroju - 401' alt='Zamek w Połczynie-Zdroju - 401' target=_blank>źródło</a>]-->

Ukáz na mapěSerwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.