Hrady a zámky Polska
Update
U¾ivatel:

Heslo:

neodhla±ovat

Zalo¾ení úètu
blank
blankPrzyszów - Wersja polska

Hrad ve mìstì Przyszów

  

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se pøihlásit)blanktlo
Zamek w Przyszowie - Foto: ZeroJeden, VIII 2005 Zamek w Przyszowie - Foto: ZeroJeden, VIII 2005 Zamek w Przyszowie - Rekonstrukcja zamku z czasów Kazimierza Wielkiego wed³ug R.Zieliñskiego  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=338&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(338);return false;'>¼ród³o</a>] Zamek w Przyszowie - Rekonstrukcja zamku z XV wieku wed³ug R.Zieliñskiego  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=338&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(338);return false;'>¼ród³o</a>]
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.