Hrady a zámky Polska
Update
Uživatel:

Heslo:

neodhlaąovat

Založení účtu
blank
blankRadom - Wersja polska

Hrad ve městě Radom

  

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo

Název podobné Radom:    Radosno · Radoszyce ·


Překlad:

mLokalizacja zamku na mapie Polskiěsto Radom vzniklo za vlády Kazimíra Velikého, který dal přenést na místo dneąního centra města osadu z 10. stol. , nacházející se dříve několik stovek metrů výąe proti proudu řeky Mléčné. Zámek byl založen jako součást městského opevnění pravděpodobně v době dostavby hradeb. Měl čtvercový půdorys, postaven byl v jihovýchodní části města, od kterého byl oddělen zdí, valem a příkopem. Vjezd do zámku střežila věžovitá brána, v níž se nacházel byt purkrabího. Kromě objektu brány tvořil 
Zamek w Radomiu
Widok zamku na zdjęciu lotniczym, fot. ZeroJeden, VI 2019
součást zámeckého komplexu tzv. "velký dům". Stál podél městské hradby na půdorysu obdélníka o rozměrech 38 x 10, 5 metrů. Měl dvě nebo tři patra a byl podsklepen. Zpočátku k němu přiléhala jedna z věží. V hradbách byly pravděpodobně vestavěny baąty, ale pro nedostatek obrazových i písemných dokladů z té doby je obtížné rekonstruovat ranou podobu zámku.
Častým hostem býval na zámku Vladislav Jagiellonský a později jeho nástupci. Zde byla v roce 1401 uzavřena dohoda o tzv. Radomsko - Wileńské unii. V roce 1489 přijal Kazimír Jagiellonský na zámku "lenní hold" křižáckého velmistra Jana von Tiefen. V roce 1505 se zde za účasti Alexandra Jagiellonského konal sněm, na němž byla přijata ústava "NIHIL NOVI" a potvrzena sbírka zákonů kancléře Jana Laskieho.
V 15. a 16. stol. přibyly na zámku daląí věže. Jedna stála hned u "velkého domu" a druhá - prevétová (latrinowa), byla postavena na valu. Je možné, že ta první, zvaná "bílá", byla posatvena z jedné z bývalých baąt. Vedle již zmíněných věží stávala jeątě v severovýchodním rohu hradeb takzvaná "baąta zločinců".
V letech 
Zamek w Radomiu
Widok zamku na zdjęciu lotniczym, fot. ZeroJeden, VI 2019
1510 až 1515 řídil stavební práce na zámku radomský kastelán a správce korunní pokladnice Mikuláą Szydlowiecký a to pravděpodobně pod vlivem Zikmunda Augusta. Pracemi byl pověřen zřejmě královský stavební mistr Benedikt, autorem vnitřní výzdoby mohl být dvorní malíř Szydlowieckých - Petr.
"Velký dům" byl přestavěn na renesanční rezidenci. Ze strany nádvoří byl vyzdoben arkádami, byla přistavěna terasa a "bílá věž" byla korunována atikou. Během této přestavby vzniklo také nové západní křídlo, mající převážně hospodářské určení.
Králi často navątěvovaný zámek měl bohaté vybavení. Jedna z komnat měla kazetový strop se zlacenými růžicemi, byly zde mramorové krby a zdobená majoliková kamna. Západní hospodářsko - obytné křídlo mělo v přízemí kuchyni, spižírnu a pekárnu, v patře byla jídelna, spojená s "velkým domem" krytou chodbou.. Z dokumentů se dovídáme, že na zámku byly též lázně, zahrady a stáje pro 130 koní. Menąí změny byly provedeny jeątě před rokem 1567. V roce 1655 vstoupil do zámku ąvédský král Karel Gustav a přijal zde polskou delegaci, požadující provedení 
Zamek w Radomiu
Foto: ZeroJeden, IV 2002
elekce. Při odchodu z Radomi ąvédové zdevastovali zámek a vypálili město. Obnovou byl později pověřen starosta Goluchowský. Poslední velká přestavba proběhla v roce 1787. Tenkrát starosta Alexandr Potkaňský nechal snížit "velký dům" o jedno patro a dal opravit bílou věž.
Jeątě koncem 18. stol. se Rakuąané rozhodli zbourat zámecké věže i obrannou zeď ze strany města a upravit zámek pro potřeby úřadů a později Hradního archívu. (Archiwum Akt Grodskich)
V roce 1863 byla poslední zchátralá zámecká budova - "velký dům" - předána církvi, která zde zřídila plebanii a dočasnou rezidenci sandomierských biskupů.
Zamek w Radomiu - Plan miasta z około 1830 roku, zaczerpnięte z: 'Zabytki architektury i urbanistyki w Polsce' Warszawa 1986 Zamek w Radomiu - Foto: ZeroJeden, V 2000 Zamek w Radomiu - Widok zamku na zdjęciu lotniczym, fot. ZeroJeden, VI 2019 Zamek w Radomiu - Widok zamku na zdjęciu lotniczym, fot. ZeroJeden, VI 2019 Zamek w Radomiu - Widok zamku na zdjęciu lotniczym, fot. ZeroJeden, VI 2019 Zamek w Radomiu - Widok zamku na zdjęciu lotniczym, fot. ZeroJeden, VI 2019 Zamek w Radomiu - Foto: ZeroJeden, V 2000 Zamek w Radomiu - Foto: ZeroJeden, V 2000 Zamek w Radomiu - Foto: ZeroJeden, IV 2002 Zamek w Radomiu - Foto: ZeroJeden, IV 2002 Zamek w Radomiu - Foto: ZeroJeden, IV 2002 Zamek w Radomiu - Zamek na widokówce z okresu międzywojennego Zamek w Radomiu - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Radomiu - Zamek radomski na zdjęciu B.Wolskiego z lat 1910-22 Zamek w Radomiu - Próba rekonstrukcji zamku radomskiego według arch. A.Pinno z 1940 roku  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=304&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(304);return false;'>źródło</a>]

Ukáz na mapěSerwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.