Hrady a zámky Polska
Update
UŸivatel:

Heslo:

neodhla±ovat

ZaloŸení úètu
blank
blankRadzyń Chełmiński - Wersja polska

Hrad ve mìstì Radzyń Chełmiński

 (Radzyń Chełmiński • Rheden • Rehden) 

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se pűihlásit)blanktlo
1. Antkowiak Włodzimierz, Lamparski Piotr    Zamki i strażnice krzyżackie Ziemi Chełmińskiej  
2. Arszyński Marian    Z badań nad zamkiem pokrzyżackim w Radzynie  
3. Chêæ Adam    Gdaniska jako element architektury militarnej zakonu krzyżackiego  
4. Gancewski Jan    Rola zamków krzyżackich w ziemi chełmińskiej od połowy XIV wieku do 1454 roku - Studia nad gospodark±  
5. Guerquin Bohdan,1904-1979. Muszyński,Stefan.    Zamki w Polsce  
6. Haftka Mieczysław    Zamki krzyżackie w Polsce - szkice z dziejów  
7. Jodłowski Antoni    Dzieje obiektów zabytkowych z wybranych miejscowo¶ci woj. bialskopodlaskiego  
8. Jurasz Tomasz    Zamki i ich tajemnice  
9. Kajzer Leszek    Zamek w Lubawie. Dawniej i dzi¶  
10. Kajzer Leszek, Kołodziejski Stanisław, Salm Jan    Leksykon zamków w Polsce  
11. Krassowski Witold    Dzieje budownictwa i architektury na ziemiach Polski T.2  
12. Matusik Józef,Miszalski Jerzy    Zamki w Polsce  
13. Pabian Andrzej, Rozynkowski Waldemar    Zamki krzyżackie na ziemi chełmińskiej  
14. Poliński Dariusz    Gród czy zamek? Z badań nad najwcze¶niejszymi krzyżackimi obiektami obronnymi w ziemi chełmińskiej  
15. Sypek Robert    Zamki i obiekty warowne Państwa Krzyżackiego  
16. Walczak Piotr    Gotyckie zabytki Radzynia  
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.