Hrady a zámky Polska
Update
U¾ivatel:

Heslo:

neodhla±ovat

Zalo¾ení úètu
blank
blankSieraków - Wersja polska

Hrad ve mìstì Sieraków

  

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se pøihlásit)blanktlo

Název podobné Sieraków:    Sieradz · Sierpc ·

Není pøelo¾eno.
Zamek w Sierakowie - Plan zamku w ¶redniowieczu wed³ug Jana Skuratowicza 'Zamek w Sierakowie' Zamek w Sierakowie - Rekonstrukcja rzutu piêtra zamku wed³ug J.Skuratowicza  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=277&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(277);return false;'>¼ród³o</a>] Zamek w Sierakowie - Rekonstrukcja rzutu przyziemia zamku wed³ug J.Skuratowicza  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=277&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(277);return false;'>¼ród³o</a>] Zamek w Sierakowie - Rekonstrukcja zamku z XIV/WV wieku wed³ug Jana Salma, 'Leksykon zamków w Polsce'  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>¼ród³o</a>] Zamek w Sierakowie - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Sierakowie - Foto: ZeroJeden, III 2002 Zamek w Sierakowie - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Sierakowie - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Sierakowie - Foto: ZeroJeden, III 2002 Zamek w Sierakowie - Foto: ZeroJeden, III 2002 Zamek w Sierakowie - Foto: ZeroJeden, III 2002 Zamek w Sierakowie - Foto: ZeroJeden, III 2002 Zamek w Sierakowie - fot. ZeroJeden, X 2014

Ukáz na mapìSerwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.